III dzień nowenny

Pielęgnować w sercu wielkie pragnienia

Oblubieniec, powiedział nam za dni swego śmiertelnego życia: „O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”. Jestem więc pewna, że spełnisz moje pragnienia, o mój Boże! (im więcej zamierzasz dać, tym więcej każesz pragnąć). Czuję w mym sercu niezmierzone pragnienia, toteż proszę z ufnością, byś pospieszył zabrać na własność moją duszę.

«Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.
Mk 10,21


Bóg nie jest na miarę człowieka, ale nieskończenie ją przerasta, jak mówi Pismo, jest większy żywić w sercu i od ludzkiego serca. Wiedziała o tym św. Teresa z Lisieux i to pozwoliło jej żywić, pielęgnować i nieustannie podsycać w sercu pragnienie świętości. Nie zrażała się tym, że jest tylko małą ptaszyną, która umie jedynie kwilić, tylko mówiła usilnie i wytrwale Bogu, że pragnie latać wysoko jak orzeł.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus uproś na łaskę pragnienia świętości.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza – módl się za nami!