II dzień nowenny

Żyć tajemnicą nieustannego ofiarowania

Ofiaruję Ci także wszystkie zasługi Świętych (którzy są w niebie i na ziemi), ich akty Miłości, jak również Świętych Aniołów; wreszcie ofiaruję Ci, o Trójco Błogosławiona, Miłość oraz zasługi Najświętszej Panny, mojej drogiej Matki, przez której ręce składam moją ofiarę, prosząc, by ją Tobie przedłożyła.

Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje,
a postępującym bez skazy ukażę Boże zbawienie».
Ps 50, 23


Patrząc tylko po ludzku na życie św. Teresy z Lisieux, można powiedzieć, że nie miała za wiele powodów do dziękczynienia Bogu, jednak niezachwiana wiara w Bożą miłość, pozwalała jej żywić przekonanie, że Dobry Bóg może dawać tylko dobre dary swoim dzieciom, więc bez zastrzeżeń, wewnętrznego buntu przyjmowała wszystko to, co Opatrzność Boża raczyła jej zesłać, więcej była za to wdzięczna, mimo że nie wszystkiego do końca rozumiała.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus uproś na łaskę byśmy żyli w postawie nieustannego ofiarowania z wdzięcznością wszystkiego Bogu i potrafili Go wielbić za wszystko, przez wszystko, co nas spotyka.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza – módl się za nami!