Nowenna do św. Szczepana – prezentacja

Św. Szczepan był jednym z siedmiu diakonów, pomocników Apostołów w Kościele jerozolimskim. Według Dziejów Apostolskich „pełen łaski i mocy Ducha Świętego” (Dz 6,8) posługiwał on potrzebującym i głosił Dobrą Nowinę z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Świadcząc o prawdziwości posłannictwa Chrystusa i Jego nauki, urzeczywistnił ideał doskonałego naśladowania Mistrza, ponosząc męczeństwo, jako pierwszy z uczniów Pańskich. Działo się to ok. 36 roku, tj. zaledwie 3 lata po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Uderzające jest podobieństwo między śmiercią Pana Jezusa i św. Szczepana: fałszywi świadkowie, śmierć poza miastem, oddanie się Jezusa Ojcu, a Szczepana – Jezusowi, przebaczanie prześladowcom. Kult Świętego sięga IV wieku, a jego imię wymienia się w Kanonie Rzymskim.

Nosząc od dnia moich zakonnych obłóczyn imię św. Szczepana i zachęcony przez czcicieli tego wybitnego świadka wiary, postanowiłem opracować nowennę ku jego czci. Nowenna, wychodząc od stwierdzenia Konstytucji dogmatycznej Soboru Watykańskiego II „Lumen Gentium” o męczeństwie, jako o najwyższej próbie miłości Chrystusa, inspiruje się wypowiedziami papieży doby Soboru i czasów posoborowych (od Jana XXIII do Franciszka) o św. Szczepanie, których fragmenty przywołuje i do których nawiązuje w krótkiej refleksji. Codzienne pozdrowienie, wprowadzające w celebrowanie nowenny, jak i modlitwa na jej zakończenie w każdym dniu, wyrażają podziękowanie św. Szczepanowi za jego świetlany przykład wiary i przylgnięcia do Chrystusa, i stanowią prośbę o jego wstawiennictwo przed Bogiem, abyśmy słowem i czynem potwierdzali wiarę w Jezusa oraz potrafili miłować wszystkich, nawet nieprzyjaciół.

Po nowennowej refleksji, modlitewnik przedrukowuje także Litanię ku czci św. Szczepana oraz skierowane do niego modlitwy i pieśni, wskazując w przypisach na ich proweniencję.

Nowennę z imprimatur Kurii Metropolitalnej Krakowskiej (bp. Jana Szkodonia) wydało Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy (ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków) i ono ją rozprowadza: www.ksiazki.witkm.pl

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD