Nowenna do św. Marii Magdaleny de Pazzi

Wstęp

W ikonografii przedstawia się św. Marię Magdalenę de Pazzi jako karmelitankę z płonącym sercem lub koroną cierniową w dłoni (ponieważ w ekstazach przeżywała całe życie Chrystusa) albo z włócznią i gąbką (narzędzia Męki Pańskiej), także ze stygmatami. Oddaje to w pełni duchowość tej świętej, na którą składają się cierpienie i miłość. Ta przeogromna miłość do Boga i bliźnich, posunięta aż do szaleństwa, jak to widać na przykładzie życia tej świętej karmelitanki, wzrasta właśnie w tyglu, w ogniu cierpienia, bo tylko uczestnicząc w tych cierpieniach Chrystusa, które zbawiły świat, można poznać tę bezwarunkową, odwieczną Miłość, napełnić nią swe serce i zanieść ją chorującemu na brak miłości światu.

24 maja 2017

I dzień nowenny

Wzrastać w ascezie i miłości i wierze Wiara, by mogła się rozwinąć potrzebuje odpowiedniego klimatu, przykładu, ale i własnej współpracy z łaską i usilnego ćwiczenia się […]
24 maja 2017

II dzień nowenny

Umieć współcierpieć z Chrystusem To nie wcale ogrom cierpienia i bólu, jaki nas spotyka sprawia, że czasem brak nam wyrozumiałości i cierpliwości dla innych, ale to, […]
24 maja 2017

III dzień nowenny

Umierać z trwogi o zbawienie innych Nie żyjemy sami dla siebie i nie zbawiamy się w pojedynkę.  Sen z powiek i święty spokój powinna nam burzyć […]
24 maja 2017

IV dzień nowenny

Nawrócić się, by pociągnąć do zbawienia innych Dobrze, że widzimy grzechy, niedomagania innych. Jeszcze lepiej, gdy nas to boli. Wiedzmy jednak, że najlepszym, najbardziej skutecznym na […]
24 maja 2017

V dzień nowenny

Widzieć siebie w prawdzie Prawdą jest również, że łatwiej dostrzec grzechy, słabości i niedomagania innych. Dlatego, że ich skutki bezpośrednio, bądź pośrednio nas dotykają. Trudniej natomiast […]
24 maja 2017

VI dzień nowenny

Niecierpliwość Miłości Boga i człowieka Wiadomo, że tracimy Boga przez grzech. Jednak gorszą tragedią jest to, że Go nie szukamy, nie pragniemy Go spotkać. Nie zważamy […]
24 maja 2017

VII dzień nowenny

Tylko Bóg wystarcza Czasem nam się wydaje, że gdyby świat mógł zaspokoić wszystkie nasze pragnienia, wszystkie nasze głody, zrekompensować wszystkie nasze straty, bylibyśmy szczęśliwi. Dlatego też […]
24 maja 2017

VIII dzień nowenny

Mówić wszystkim o miłości Boga Wszystko jest darem i łaską otrzymaną z dobroci i miłosierdzia Boga. Nie możemy więc jej zatrzymywać tylko dla siebie. Nasze całe […]
24 maja 2017

IX dzień nowenny

Umieć być wdzięcznym za otrzymane łaski i dobrodziejstwa Ogrom cierpienia i bólu w naszym życiu może być tak wielki, że sprawi, że nie dostrzeżemy jego cichego, […]

Zakończenie

Św. Maria Magdalena de Pazzi tak pisała w liście do stygmatyczki, wizjonerki, mistyczki dominikańskiej św. Katarzyny de Ricci:

„Nie przestawaj zachęcać i nakłaniać wszystkich twoich pozostałych Matek i Sióstr, by rozpaliły w sobie nowy ogień miłości do Boga, tak by ich pierś aż parzyła; i żeby tak wielki stał się płomień wychodzący z waszego klasztoru, żeby mogły tym sposobem rozgrzać wiele serc zamrożonych w miłości własnej, we własnej woli i w pożądaniu rzeczy tej ziemi”. (…)

Prośmy dobrego Boga, przez wstawiennictwo tej świętej, by rozpalił w naszych sercach gorącą miłość, którą będziemy mogli zanieść potem światu, bo tylko ta bezwarunkowa, odwieczna Miłość Boga, którą On raczy wlać w nasze serca, jest jedynym lekarstwem na wszelkie bolączki świata.

opracował: br. Tomasz Kozioł OCD