VIII dzień nowenny

Mówić wszystkim o miłości Boga

Wszystko jest darem i łaską otrzymaną z dobroci i miłosierdzia Boga. Nie możemy więc jej zatrzymywać tylko dla siebie. Nasze całe życie powinno być pieśnią na chwałę Boga

„Miłości, miłości, miłości. Nigdy nie przestanę nazywać Cię miłością. Nie nasycę się tym. Miłość, Miłość. O Miłości, daj mi taki głos, bym nazywając Cię Miłością była słyszana od wschodu do zachodu i w każdej części świata, a także w piekle, byś przez wszystkich był poznany i kochany miłością. Miłości, Miłości, jesteś silną, potężną Miłością”(QG s. 142-143)

Święta Mario Magdaleno de Pazzi uproś nam u dobrego i miłosiernego Boga łaskę wdzięczności Bogu za otrzymane dary i łaski, nawet te, które wydają nam się trudne.