VI dzień nowenny

Niecierpliwość Miłości Boga i człowieka

Wiadomo, że tracimy Boga przez grzech. Jednak gorszą tragedią jest to, że Go nie szukamy, nie pragniemy Go spotkać. Nie zważamy również na to, że to On pierwszy nas szuka i pragnie byśmy Go również pragnęli szukać, bo tylko takim daje się znaleźć.

„O, Oblubienico moja, wzywałem cię, ale ty mi nie odpowiedziałaś! A ja tak Mu odpowiedziałam: tak Cię szukałam, ale Ty nie chciałeś dać się znaleźć, miłości moja! Powiedział Jezus Miłość: Wiesz, dlaczego mnie nie znalazłaś; dlatego, że nie szukałaś Mnie dobrze. I ja odpowiedziałam: Wiesz Miłości, dlaczego Ci nie odpowiedziałam, bo mnie nie wzywałeś dość mocno, bym Cię mogła usłyszeć. Miłość Jezus odpowiedział: Szukaj mnie dobrze, oblubienico moja, a Mnie znajdziesz. A ja odpowiedziałam Krzycz głośno, a ja Cię usłyszę. Mówiła Miłość Jezus: Teraz na ciebie kolej, oblubienico moja, byś Mnie szukała. A ja z niecierpliwością miłości powiedziałam: Miłości, wiesz dobrze, że powiedziałeś, że kto więcej ma, ma więcej do dania. A więc mając więcej ode mnie, masz więcej do dania”.  ( QG, s. 235)

Święta Mario Magdaleno de Pazzi uproś nam u dobrego i miłosiernego Boga łaskę tęsknoty z Nim.