Modlitwy do Patronów KARMELU

Przyzywajmy wstawiennictwa św. Józefa i Świętych Karmelu, i wołajmy:


Józefie, synu Dawida, * Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej Małżonki, / albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. / Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus.

Módl się za nami, święty Ojcze Józefie. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, aby tajemnice ludzkiego zbawienia, którego początki powierzyłeś wiernej straży świętego Józefa, za jego wstawiennictwem Kościół nieustannie zachowywał aż się dopełnią. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Święty Proroku Boży, Eliaszu, * Wodzu i Ojcze Karmelu, / wyjednaj zbawienie nam i wszystkim ludziom.

Módl się za nami, święty Ojcze Eliaszu. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który dozwoliłeś świętemu Eliaszowi, prorokowi i Ojcu naszemu, żyć przed Twoim obliczem i gorliwie troszczyć się o Twoją chwałę, daj sługom Twoim, by zawsze szukali Twojego oblicza i zasłużyli sobie być świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Święta Matko Tereso, * Spójrz z nieba na winnicę, którą szczepiła twoja prawica, / i uczyń ją doskonałą.

Módl się za nami, święta Matko Tereso. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty pobudziłeś przez Ducha swojego świętą Teresę, Matkę naszą, aby ukazała Kościołowi drogę do zdobycia doskonałości; dozwól nam zawsze karmić się pokarmem jej niebiańskiej nauki i pałać pragnieniem prawdziwej świętości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Albo:

Módlmy się: Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy oddając cześć świętej Teresie, dziewicy i naszej Matce, posilali się pokarmem jej niebiańskiej nauki i nabyli uczucia synowskiego oddania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Synowie, * Bądźcie odważni i zachowujcie mężnie prawo, / albowiem w nim będzie wasza chwała.

Módl się za nami, święty Ojcze Janie. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty uczyniłeś świętego Jana, kapłana i Ojca naszego, szczególnym miłośnikiem krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, daj nam abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem, osiągnęli wiekuistą chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.