Matce Bożej Gietrzwałdzkiej

Pielgrzymom przybywającym na Warmię znane są przede wszystkim dwa sanktuaria maryjne Gietrzwałd i Stoczek Klasztorny.

Gietrzwałd  jest jednym z nielicznych miejsc na  całym świecie,  w którym objawienia maryjne zostały urzędowo zatwierdzone przez  Magisterium Kościoła specjalnym dekretem. Objawienia  trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co było znaczące w okresie Kulturkampfu.   Na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: “Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!” Na pytanie: Czego żądasz Matko Boża? Padła odpowiedź: “Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!”.

Między  tymi dwoma sanktuariami maryjnymi: Gietrzwałdem na południu oraz Stoczkiem Klasztornym na północy, mniej więcej w połowie drogi,  Opatrzność Boża upatrzyła sobie skrawek ziemi, który stał się dla nas niejako karmelitańską  Ziemią Obiecaną. Po  wielu latach trudów budowy stanął tu  klasztor mniszek bosych z Góry Karmel.

Do sanktuarium gietrzwałdzkiego miałyśmy możliwość kilkakrotnie pielgrzymować jadąc na spotkanie z Papieżem.  Na prośbę kustoszy sanktuarium Księży Kanoników Regularnych Laterańskich podjęłyśmy modlitwę w intencji beatyfikacji Sługi Bożej Barbary Samulowskiej. Obrazy Pani Gietrzwałdzkiej znajdują się w celach zakonnych i miejscach naszej pracy. Gdy w 2007 roku sanktuarium świętowało 130 lecie objawień, miałyśmy w tej radości swój mały udział. Rocznica stała się inspiracją do powstania „Oratorium Gietrzwałdzkiego”. Muzykę napisał Jacek Sykulski, a autorką kilku tekstów jedna z naszych sióstr.


KOŁYSANKA

W Twoich rękach jest mój sen

Gdy kołyszesz mnie milczeniem

Wtedy właśnie słyszę Cię Matko moja

W Twoich rękach tulisz mnie Matko moja

Ustalamy bicie serc

Nie chcę stąd oddalać się

W Twoich rękach życie me

Kocham Cię …

 

LITANIA DO PANI GIETRZWAŁDZKIEJ
Ty która niesiesz naszej ziemi
Siłę dla utrudzonych wiarą
Panno Nadziei – módl się za nami
Ty, która dajesz ludziom światło
Że miłość może być prawdziwa
Oblubienico – módl się za nami
Ty, która pogrążonym w smutku
Dajesz odwagę wśród cierpienia
Panno radosna – módl się za nami
Ty, która jesteś naszym domem
Sprawy zwyczajne weź w obronę
Panno ubogich – módl się za nami
Ty, która niesiesz pojednanie
Trudną samotność gubisz w mroku
Matko tych, co się nie spotkali –  módl się za nami

W tym roku Gietrzwałd świętuje 140 rocznicę Objawień oraz 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Łączymy się duchowo z tym ważnym dla całego Kościoła miejsce. Oczyma wiary chcemy wpatrywać się w oblicze Maryi, o której dziewczynki Basia i Justynka mówiły w gwarze warmińskiej: “Pani wielkiej psiankności”.

www.karmelsprecowo.pl

s. Miriam od Jezusa OCD
Karmel – Spręcowo