Karmelitańskie Dni Młodych w Czernej – dzień III

Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy modlitwą wewnętrzną oraz jutrznią. Po śniadaniu mogliśmy wysłuchać świadectwa wiary byłego więźnia, Grzegorza Czerwińskiego, który podzielił się z nami swoją historią nawrócenia.

Dzisiejszą Mszę św. celebrowało pięciu neoprezbiterów, na której otrzymaliśmy specjalne prymicyjne błogosławieństwo. Po Eucharystii Ojciec Mariusz Wójtowicz OCD wygłosił konferencję na temat wiary, nadziei i miłości. Kolejnym punktem planu były grupy dzielenia oraz występ teatru Cordis, który przedstawił nam spektakl pt. „Hanik”.

Dzień zakończyliśmy adoracją, podczas której został wręczony symbol tegorocznych KDM-ów, którym jest drewniany krzyż.