Kongres Kapitularny w Burundi i Rwandzie (5. dzień)

Kolejny dzień tradycyjnie rozpoczęliśmy modlitwą wewnętrzną. Liturgii Mszy św. połączonej z jutrznią przewodniczył o. Audace Ishimwe OCD drugi Radny Wikariatu. W homilii wspomniał, że ten, kto nie ma czasu na słuchanie Słowa i dialog z Bogiem, nie może być owocnym sługą tegoż Słowa.

Kolejnym etapem naszej pracy były postanowienia Kongresu. W czasie przerwy za pośrednictwem krótkiego wideo pozdrowiliśmy o. Jana Krawczyka OCD i ks. Andrzeja Krefta zarządzającego fundacją ABANA BASEKA.

Po południu sfinalizowalismy pracę nad kwestionariuszem przygotowawczym na rozpoczynające się wkrótce Definitorium w Lisieux i zatwierdziliśmy redakcję przesłania Kongresu.

Oficjalnego zakończenia Kongresu dokonał o. Tadeusz Florek OCD, prowincjał. Wraz z błogosławieństwem i wyrazami wdzięczności przekazał nam konkretne zalecenia życząc odwagi i roztropności w przejmowaniu odpowiedzialności za struktury i osoby.

Dziękujemy za Waszą modlitwę!

o. Paweł Porwit OCD