IX dzień nowenny

Gdy Pan zawoła: Najświętsza Panna, ta istota cała promienna, cała czysta czystością Boga, weźmie mnie za rękę i wprowadzi do nieba.

św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Święta Elżbieto, od najmłodszych lat miałaś nabożeństwo do Najświętszej Panny, Jej oddałaś siebie w opiekę. W każde święto Maryi powierzałaś się tej dobrej Matce. W Jej ręce z pełnym zaufaniem składałaś  swoją przyszłość i swoje powołanie. Do Maryi Dziewicy zanosiłaś błagania, by prędko wprowadziła cię do Karmelu. Przekraczając progi Karmelu, wyznałaś, że to Maryja dała ci habit Karmelu. Od Maryi uczyłaś się prawdziwej pokory, która zawsze zapomina o sobie. Na Jej wzór zachowywałaś i rozważałaś wszystkie sprawy w swoim sercu. Ona po zwiastowaniu była dla ciebie wzorem ześrodkowania swego życia na Bogu obecnym w tobie oraz adorowania Go. Byłaś zachwycona pięknością Maryi jak dziecko kochające matkę. Cała lgnęłaś do Niej i wybrałaś Ją sobie za Królową i strażniczkę swego nieba. Maryja była dla ciebie zwierciadłem, w którym odczytywałaś obraz Chrystusa. Ona uczyła cię mężnie stać pod krzyżem Jezusa oraz cierpieć razem z Nim. Głęboko wierzyłaś, że Maryja, Brama Niebios, gdy wypowiesz swoje "wykonało się", wprowadzi cię do niebieskich przybytków. Naucz, świata Elżbieto, nas oraz tych, za których modlimy się w tej nowennie, takiego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy, jakie ty miałaś w swoim sercu; abyśmy za twoim przykładem, wpatrując się w Nią jak w zwierciadło, uczyli się nieustannego uwielbienia chwały Majestatu Trójcy Świętej.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
św. Elżbieto od Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami!