Bóg i człowiek

Św. Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu wielokrotnie podkreślał, że człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. W 1979 roku w Warszawie jeszcze dobitniej podkreślił:

„człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego po­wo­ła­nie i ostateczne przeznaczenie”.

Te papieskie słowa towarzyszą mi, gdy sięgam po publikację karmelitanki misjonarki s. Lidii Wrony : „Bóg i człowiek. Obraz Boga i człowieka w procesie uświęcenia na podstawie pism św. Teresy od Jezusa”.  To studium ukazuje jak ważne jest dbanie o właściwy obraz Boga w naszym życiu, od którego zależy jakimi ludźmi jesteśmy. Z pewnością jest to wymagająca lektura, ale dla miłośników św. Teresy od Jezusa, to wyjątkowa gratka. Autorka, bardzo dobrze znająca krąg kultury hiszpańskiej, dzieli się z polskim czytelnikiem mnóstwem informacji biograficznych na temat reformatorki Karmelu, doskonale wprowadzając nas w tło historyczne epoki a jednocześnie pokazuje to co ponadczasowe, uniwersalne, dotyczące każdego z nas. Bo wszyscy musimy tak jak Święta przejść drogę odkrywania prawdziwego obrazu Boga, który pragnie naszej przyjaźni.

Człowiek jest głodny Boga. Jednak to Bóg jest bardziej głodny człowieka.

Człowiek boi się Boga. Bóg boi się o człowieka.

Człowiek podejmuje wysiłek, by zasłużyć na miłość Boga. Tymczasem Bóg niszczy w człowieku przekonanie, że na Jego miłość trzeba zasłużyć.

Człowiek myśli, że walczy o Boga, ale to Bóg walczy o człowieka.

Potrzeba było ponad czterdziestu lat, aby Teresa od Jezusa odkryła, jak dalece nie zna Boga i jak bardzo w stosunku do Niego się myli. Dzieląc się swoim doświadczeniem z każdym, kto poszukuje Jego prawdy, zapewnia: „On nie odmawia Siebie nikomu…” (Ż 11, 4).

Publikacja:
Lidia Wrona CM, Bóg i człowiek, Kraków 2017.

o. Piotr Hensel OCD