IV dzień nowenny

Żyć w postawie ciągłego nawrócenia

Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z Otchłani. Ty, który strąciłeś królów ku zagładzie, a z łoża – okrytych chwałą. Ty, który na Synaju usłyszałeś naganę i na Horebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów, jako mścicieli, i proroków, następców po sobie. Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. (Syr 48,4-10)

Z kazania św. Jana Pawła II:

Za czasów króla Achaza był w Izraelu mąż sprawiedliwy, człowiek wielkiego Ducha, żyjący według nakazów pańskich. Rozmodlony a w życiu i postępowaniu prawy, pragnął całym sercem służyć wiernie Bogu. Dlatego też Bóg powołuje go powierzając mu misję nawrócenia Ludu Izraela.

Święty proroku Boży Eliaszu uproś nam u dobrego Boga łaskę ciągłego nawracania się i coraz większego przylgnięcia do Boga i Jego woli, byśmy zrozumieli, że, jeśli sami nie będziemy ciągle pogłębiać naszej relacji z Bogiem, nikogo do Niego nie przyprowadzimy.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święty proroku Boży Eliaszu – módl się za nami!