Gloryfikacja w Kościele

Od momentu swojego nawrócenia do Chrystusa, Edyta myśli o możliwości poświęcenia się Mu w Karmelu. Odkłada swoje wstąpienie do klasztoru terezjańskiego przez posłuszeństwo swoim spowiednikom, którzy ukazują jej apostolskie znaczenie jej pracy dydaktycznej.

Uroczystości beatyfikacyjne Edyty SteinW 1962 roku arcybiskup koloński, kardynał Josef Frings, otworzył proces informacyjny Edyty Stein. Jego następca, kardynał Joseph Höffner, zamknął go w 1972 roku i przesłał zgromadzony materiał do Rzymu. Dnia 19 września 1972 roku Kongregacja Nauki Wiary udzieliła zgody, tzw. nihil obstat, i rozpoczęła badanie zgromadzonego materiału. Dnia 1 maja 1987 roku, w piątek, na stadionie Müngersdorf w Kolonii Edytę Stein beatyfikował papież Jan Paweł II, wypowiadając między innymi te słowa: “Czcigodnej Służebnicy Bożej, Teresie Benedykcie od Krzyża, będzie odtąd przysługiwał tytuł Błogosławionej. Jej święto może być obchodzone corocznie 9 sierpnia, w miejscach i w sposób określony przez prawo”. Przy bramie wejściowej na stadion zbudowano imponującej wielkości ołtarz. Naprzeciwko – w miejscu, gdzie zazwyczaj znajduje się tablica informująca o wynikach rozgrywek – umieszczono ogromną fotografię siostry Teresy Benedykty od Krzyża. Ocenia się, że w uroczystości wzięło udział ponad 75 tysięcy wiernych.