Gloryfikacja w Kościele

Od momentu swojego nawrócenia do Chrystusa, Edyta myśli o możliwości poświęcenia się Mu w Karmelu. Odkłada swoje wstąpienie do klasztoru terezjańskiego przez posłuszeństwo swoim spowiednikom, którzy ukazują jej apostolskie znaczenie jej pracy dydaktycznej.

Uroczystości kanonizacyjne Edyty Stein“Ku czci Najświętszej Trójcy, dla wywyższenia wiary katolickiej i dla umocnienia życia chrześcijańskiego, mocą władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, po długiej refleksji, przyzywając wielokrotnie Bożej pomocy i wysłuchawszy opinii wielu Naszych Braci w Episkopacie, ogłaszamy i określamy Świętą, Błogosławioną Teresę Benedyktę od Krzyża, Edytę Stein, i wpisujemy ją do Katalogu Świętych i postanawiamy, aby w całym Kościele była ona pobożnie czczona pomiędzy Świętymi.” Tymi słowami Jan Paweł II kanonizował błogosławioną Teresę Benedyktę od Krzyża, w niedzielę 11 października 1998 roku, podczas uroczystej liturgii sprawowanej na Placu Świętego Piotra w Rzymie, po 11 latach od jej beatyfikacji mającej miejsce 1 maja 1987 roku w Kolonii.

Bezpośrednio po obrzędach wstępnych miała miejsce uroczysta ceremonia kanonizacji. Do Ojca Świętego podeszli Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, arcybiskup José Saraiva Martins, wraz z Postulatorem Sprawy ojcem Symeonem od Świętej Rodziny, karmelitą bosym, i Adwokatem Konsystorialnym Giulio Dante, aby przedstawić prośbę o kanonizację Teresy Benedykty, odczytując krótki życiorys przyszłej Świętej. Następnie została odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych. Była godzina 10.16 kiedy Ojciec Święty odmówiwszy orację wypowiedział uroczyście formułę kanonizacji. Abp Martins podziękował Papieżowi za włączenie Edyty Stein do grona świętych i poprosił go o wydanie bulli o dokonanej kanonizacji.

W procesji z darami wierni z Niemiec przynieśli przed ołtarz m.in. złoty kielich i ozdobny tom poświęcony historii katedry w Münster. W czasie komunii św. kapłanom rozdającym Eucharystię wśród wiernych towarzyszyło kilkuset ministrantów z Niemiec, chłopców i dziewcząt, przybyłych ze specjalną pielgrzymką do Rzymu. Liturgia zakończyła się modlitwą “Anioł Pański”, poprzedzoną krótkim rozważaniem.

O godz. 16 w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego pielgrzymi z Polski uczestniczyli we Mszy św. dziękczynnej, której przewodniczył kard. Henryk Gulbinowicz.

Przy ołtarzu z Ojcem Świętym koncelebrowało 4 kardynałów, 6 biskupów, ojciec Camilo Maccise – Przełożony Generalny Karmelitów Bosych, ojciec Joseph Chalmers – Przełożony Generalny Karmelitów Dawnej Obserwancji, Prowincjałowie Karmelitów Bosych z Niemiec, Holandii i Warszawy. W uroczystości wzięło udział 26 kardynałów, liczni arcybiskupi i biskupi. Obecni byli również członkowie rodziny Stein oraz delegacje rządowe z Niemiec (pod przewodnictwem ex-kanclerza Helmuta Kohla) i z Polski (z premierem Jerzym Buzkiem na czele). Na Placu Świętego Piotra zgromadziło się około 60.000 uczestników uroczystości. Przybyła także 14-letnia Teresa McCarty, uzdrowiona cudownie 24 marca 1987 roku, w sposób “natychmiastowy, całkowity, trwały, naukowo niewytłumaczalny” z “poważnej niewydolności wątroby, spowodowanej zażyciem niewłaściwej dawki paracetamolu”. Towarzyszyli jej rodzice, 12 rodzeństwa i ojciec Kieran Kavanaugh, karmelita bosy, wicepostulator cudu w USA.

Wieczorem tego samego dnia w Auli Pawła VI odbył się koncert z okazji kanonizacji Edyty Stein oraz dla uczczenia zbliżającego się dwudziestolecia pontyfikatu Jana Pawła II. W obecności Ojca Świętego chór i orkiestra Radia Środkowoniemieckiego wykonały m.in. “Te Deum” Krzysztofa Pendereckiego pod dyrekcją samego kompozytora (utwór ten został skomponowany 20 lat temu dla uczczenia wyboru Jana Pawła II). Odczytano także fragmenty pism św. Teresy Benedykty od Krzyża. W krótkim przemówieniu wygłoszonym na zakończenie koncertu Ojciec Święty podziękował za gratulacje i życzenia, jakie z okazji 20. rocznicy pontyfikatu złożył mu w imieniu zgromadzonych kard. Joachim Meisner, arcybiskup Kolonii. Wyraził też szczególne zadowolenie z obecności licznych przedstawicieli narodu żydowskiego, w tym wielu krewnych Edyty Stein.