Dziś św. Proroka Eliasza, duchowego Ojca Karmelu!

Zachęcamy do poznania tej ciekawej postaci, która zainspirowała nurt pustelników karmelitańskich osiadłych na przełomie XI/XII w. po Chr. na Górze Karmel, dającej dwadzieścia wieków wcześniej schronienie Eliaszowi.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Matko Boża z Góry Karmel módl się za nami
Świety Eliaszu z Tiszbe, módl się za nami
Święty Eliaszu, proroku Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami
Święty Eliaszu, proroku jak ogień, którego słowo płonęło jak pochodnia, módl się za nami
Święty Eliaszu, gorliwy obrońco prawowiernego kultu Boga Żywego, módl się za nami
Święty Eliaszu, powołany przez Boga, aby doprowadzić lud do nawrócenia módl się za nami
Święty Eliaszu, przez którego modlitwę Bóg otworzył niebo i zesłał na ziemię Izraela życiodajny deszcz, módl się za nami
Święty Eliaszu, z rozkazu Bożego karmiony przez kruki przy potoku Kerit, módl się za nami
Święty Eliaszu, który wskrzesiłeś syna wdowy w Sarepcie Sydońskiej, módl się za nami
Święty Eliaszu, przez którego modlitwę Bóg zesłał ogień z nieba który strawił żertwę ofiarną, by lud pogański poznał że naprawdę Jahwe jest Bogiem, módl się za nami
Święty Eliaszu, który z rozkazu Bożego wytraciłeś proroków baala i proroków beelzebuba, módl się za nami
Święty Eliaszu, który zwalczyłeś kult bożka baala i kult bożka beelzebuba w Izraelu, módl się za nami
Święty Eliaszu, pogromco szatana, módl się za nami
Święty Eliaszu, żarliwością o chwałę Pana, Boga Zastępów rozpalony, módl się za nami
Święty Eliaszu, do którego Bóg przyszedł w szmerze łagodnego powiewu, módl się za nami
Święty Eliaszu, piętnujący zatwardziałość serc Achaba i Izebel, módl się za nami
Świety Eliaszu, wspierany przez Aniołów Pańskich, módl się za nami
Święty Eliaszu, którego Duch spoczął na Elizeuszu, módl się za nami
Święty Eliaszu, w którego Duchu i Mocy szedł Jan Chrzciciel, Poprzednik Zbawiciela, módl się za nami
Święty Eliaszu, który wraz z Mojżeszem na górze wysokiej rozmawiałeś z Jezusem Chrystusem, módl się za nami
Święty Eliaszu, o którym Bóg mówi: "Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana”, módl się za nami
Święty Eliaszu, duchowy Ojcze proroka Elizeusza, módl się za nami
Święty Eliaszu, duchowy Ojcze Zakonu Karmelitańskiego, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który przyszedłeś rzucić ogień na ziemię i jakże pragniesz aby on już zapłonął, prosimy byś przez wstawiennictwo Świętego Proroka Eliasza, napełnił nas Duchem Świętym i prowadził do swojego Królestwa, które przygotowałeś swoim wybranym od założenia świata. Amen