Druga część Kapituły – dzień III

Podczas trzeciego dnia Kapituły Prowincjalnej miały miejsce dwie prelekcje zaproszonych gości. Najpierw ks. Zbigniew Formelli, salezjanin i profesor Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, przedstawił zagadnienie z obszaru formacji początkowej i permanentnej: „W perspektywie dojrzałych wyborów”. Zwrócił uwagę na to, że brak dojrzałości psychicznej będzie bardzo utrudniał rozwój łaski w życiu powołanych. Analizował zmiany dostrzegalne w społeczeństwie i na pewne cechy współczesnych młodych ludzi, którzy zgłaszają się do naszych instytutów zakonnych. Podczas formacji, która ma pomóc w maksymalnym zagospodarowaniu i rozwinięciu potencjału człowieka, należy zwracać uwagę na to co wspólne wszystkim ludziom (ta sama ludzka natura), na to co indywidualne (różnice między ludźmi) i na niepowtarzalność osoby. W formacji należy szanować czas. Dojrzałość wymaga wysiłku i mądrego towarzyszenia.

Natomiast ks. Piotr Baraniewicz, oficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu, dokonał refleksji nad zagadnieniem: „Poszanowanie prawa, duch prawa”. Postawił diagnozę, że trzy główne przyczyny odejść ze stanu duchownego to: zmienna wierność (niebezpiecznie zależna od okoliczności), wybiórcze posłuszeństwo (jestem posłuszny w tym, co mi pasuje) oraz rozmyte życie duchowe, które nie daje sensu. Zachęcał do odnawiania charyzmatu bardziej, niż do reformowania oraz do mądrego przeżywania wymiaru ofiary w życiu konsekrowanym. Nie istnieje chrześcijaństwo, które dyspensuje się od wszystkiego i wszystkich. Natomiast oprócz poszanowania prawa potrzebna jest także relacja miłości, bez której szybko pojawi się niezadowolenie.