Druga część Kapituły – dzień IV

W środę 31 maja członkowie Kapituły zajęli się duszpasterstwem naszej Prowincji. Przed południem zostały wysłuchane relacje zaproszonych gości: karmelitanek bosych – s. Teresy z Częstochowy, Przewodniczącej Federacji pw. Ducha Świętego oraz m. Joanny, przeoryszy z Tarnowa, członków Świeckiego Zakonu – p. Urszuli Duży, Przewodniczącej Rady Prowincjalnej OCDS, i p. Pawła Cielebona, IV Radnego, a także przedstawiciela naszych grup duszpasterskich – p. Karola Magonia. Podczas wszystkich wystąpień prelegenci dziękowali za dotychczasowe zaangażowanie i wyrazili oczekiwanie, byśmy jako karmelici bosi nie rezygnowali z dyspozycyjności, duchowego towarzyszenia w sakramencie spowiedzi i kierownictwie duchowym oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez głoszenie dni skupienia, rekolekcji i konferencji.

Następnie ojcowie Marcin Fizia i Marcin Wojnicki przedstawili prezentację dotyczącą mediów w naszej Prowincji. Omówili statystyki wejść na stronę karmel.pl, naszą obecność w serwisach YouTube czy Instagram, wspomnieli o nowo stworzonej aplikacji na smartfony, która wprowadza w codzienną modlitwę wewnętrzną oraz o rosnącym zainteresowaniu cotygodniowym podcastem Smak Karmelu. Członkowie Kapituły podjęli refleksję nad stworzeniem centrum medialnego, którego zadaniem byłoby koordynowanie działań medialnych Prowincji.

Dzień zakończył się wieczorną Eucharystią w Sanktuarium św. Józefa, podczas której swoje wyznanie wiary złożył o. Sławomir Chudzik – przeor i kustosz wadowickiej świątyni.