Domniemany cud eucharystyczny badany do kanonizacji siostry Marii Kandydy od Eucharystii

Cuda przedłożone Stolicy Apostolskiej i kanonicznie zatwierdzone do gloryfikacji najnowszych Świętych i Błogosławionych Karmelu Terezjańskiego

o. Szczepan Praśkiewicz OCD

Domniemany cud eucharystyczny badany do kanonizacji siostry Marii Kandydy od Eucharystii (Marii Barba)

Cud dotyczący rozmnożenia konsekrowanych hostii, wydarzył się niedawno na Sycylii. Jak poinformował postulator generalny Zakonu Karmelitów Bosych, o. Ildefonso Moriones OCD, stało się to 15 stycznia 2007 r. w klasztorze karmelitanek bosych w Raguzie, podczas Mszy św. sprawowanej przy doczesnych szczątkach bł. Marii Kandydy od Eucharystii.

Faktograficzny opis domniemanego cudu przedstawia się następująco: w dniu 15 stycznia 2007 r., aby odprawić Mszę św. w klasztorze karmelitanek bosych w Raguzie, zamiast któregoś z karmelitów bosych, którzy są kapelanami klasztoru, przybył jeden z kapłanów ze wspólnoty ks. Divo Barsotti, z grupą wiernych zaprzyjaźnionych ze wspomnianą wspólnotą. Siostry wiedziały, że Eucharystii będzie przewodniczył tenże kapłan, ale nie zostały poinformowane o tym, że przybędą wraz z nim zaproszone osoby.

Siostra zakrystianka planowała przygotować nową puszkę komunikantów do konsekracji na dzień 16 stycznia – rocznicę urodzin bł. Marii Kandydy od Eucharystii, tym bardziej, że wraz z przeoryszą klasztoru upewniła się wieczorem 14 stycznia, że w puszcze znajdującej się w tabernakulum było około dwudziestu konsekrowanych hostii. Dodała więc tylko cztery komunikanty do konsekracji na patenę celebransa, świadoma w przekonaniu, że wystarczą one dla wiernych, gdyż wiedziała ile osób przychodziło na Mszę św. w normalny dzień powszedni.

Tymczasem nazajutrz, zauważywszy z chóru zakonnego, że liczba wiernych przybyłych na Mszę św. znacznie przewyższyła tę spotykaną codziennie, wraz z przeoryszą prosiły bł. Marię Kandydę, aby wyprosiła cud, by nikomu nie zbrakło Komunii św. O to samo modlił się też nadzwyczajny szafarz Eucharystii, 57-letni mężczyzna, który po otwarciu puszki przed rozdawaniem komunii św. zauważył, że nie ma w niej wystarczającej liczby hostii.

Domniemany cud polega na tym, że pomimo, iż do dyspozycji posiadano mniej niż trzydzieści konsekrowanych hostii, do Komunii św. przystąpiło ponad czterdzieści osób, i pozostało jeszcze ponad pięćdziesiąt komunikantów (1).

Tenże domniemany cud jest obecnie badany kanonicznie w celu przedłożenia go do kanonizacji bł. Marii Kandydy, beatyfikowanej przez Jana Pawła II 21 marca 2004 r.


(1) Życie Karmelu (Kraków), 2007 nr 87, s. 85-86.