Codziennik chronologiczny

2 kwietnia 2020

2 kwietnia

Jeśli jesteście w usposobieniu radosnym, patrzcie na Pana zmartwychwstałego… jeśli jesteście smutne i w strapieniu, patrzcie na Pana w Ogrojcu… mówcie do Niego i owszem; tylko nie sadźcie się na piękne […]
1 kwietnia 2020

1 kwietnia

Naraz Najświętsza Panna ukazała mi się piękna, tak piękna, że nigdy nie widziałam nic piękniejszego, z Jej twarzy przebijała dobroć i niewysłowiona serdeczność. Lecz to, co przeniknęło mnie […]
31 marca 2020

31 marca

Dzień mojej śmierci będzie dla mnie największym ze wszystkich świąt. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza W momencie śmierci opuszczamy znany nam dobrze świat czasu […]
30 marca 2020

30 marca

Pewnego razu, gdy znalazłem się w niebezpieczeństwie utraty życia, odmówienie z gorącością ducha Zdrowaś Maryjo wybawiło mnie od zguby. Jaką potężną bronią jest modlitwa. Jak wszechmocne jest wstawiennictwo […]
29 marca 2020

29 marca

Błędy przeszłości zaczynają ciążyć w starości. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Pamiętaj na Stwórcę swego w dniach swej młodości – pisze mędrzec Kohelet – ”zanim jeszcze nadejdą […]
28 marca 2020

28 marca

Pycha jest źródłem wszystkich grzechów, a pokora źródłem wszystkich cnót. Pycha zatraciła najpiękniejszego anioła: upadł z powodu pychy. Gdyby się upokorzył, gdyby przyniósł Bogu to wszystko, czym jest, […]
27 marca 2020

27 marca

Dziś… w wieku piętnastu lat, wobec Trójcy Przenajświętszej i w obecności Dziewicy Maryi i wszystkich świętych nieba, ślubuję, że nie będę miała żadnego innego oblubieńca poza moim Panem Jezusem Chrystusem, […]
26 marca 2020

26 marca

Jeśli czasami bliźni nas oczerni, powinniśmy się czuć szczęśliwi, bo gdyby nikt nie uprawiał tego ”rzemiosła”, jakimi byśmy byli? św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego […]
25 marca 2020

25 marca

Boże mój, Boże mój, daj mi cierpliwość! św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Dochodzenie do celu, który sobie wyznaczyłeś, wymaga cierpliwości. Nie tylko w życiu prywatnym, zawodowym […]
24 marca 2020

24 marca

Często jedno dobre słowo, szepnięte w swoim czasie, jest niezwykle pożyteczne. A więc nie zaniedbujmy go nigdy wypowiedzieć przy nadarzającej się sposobności. św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Mowa […]
23 marca 2020

23 marca

Chrystus stanowi punkt odniesienia mojego życia, a Kościół Chrystusa jest moją Ojczyzną. św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) W pismach Ojców Kościoła można odnaleźć piękne porównanie: Kościół […]
22 marca 2020

22 marca

Duchu Święty, moje pocieszenie, przyjdź, moja radości, przyjdź, mój pokoju, moja siło, moje światło. Jezus powiedział, że Ty pójdziesz do nieuczonych. Jestem pierwszą z nieuczonych. Nie proszę […]
21 marca 2020

21 marca

Nie lękaj się ziemskich burz. Twój anioł stróż okrywa cię swoimi skrzydłami, a w sercu spoczywa Jezus. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Każdemu z ludzi, a więc […]
20 marca 2020

20 marca

Dziecko, patrząc na białe włosy starca, na jego przygarbione plecy, mówi sobie: kiedy ja będę taki jak on? Ten czas wydaje mu się tak bardzo odległy. […]
19 marca 2020

19 marca

Bez pokory jesteśmy jak ślepcy w ciemnościach, z pokorą dusza postępuje w ciemnościach, jakby to był jasny dzień. św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) Żaden człowiek nie może […]
18 marca 2020

18 marca

Jak bardzo chciałabym być upokarzana i źle traktowana, aby się przekonać, czy naprawdę posiadam pokorę serca. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza W cierpieniu Bóg przeobraża […]
17 marca 2020

17 marca

Wszystkie moje nadzieje zostaną spełnione. Pan dokona dla nas dziwów, które nieskończenie przewyższą nasze pragnienia. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Śmierć rozpoczyna prawdziwy […]
16 marca 2020

16 marca

Lepiej jest obciążonemu być z silnym niż swobodnemu ze słabym; gdy jesteś obciążony, jesteś z Bogiem, twą mocą, który jest zawsze z utrapionymi; gdy jesteś wolny od trudu, jesteś […]
15 marca 2020

15 marca

Robisz na mnie wrażenie małej wieśniaczki, do której przychodzi potężny król, by prosić ją o rękę, a ona nie ma odwagi go przyjąć pod pretekstem, że nie jest […]
14 marca 2020

14 marca

Świętość trzeba zdobywać niejako na ostrzu miecza: trzeba cierpieć, trzeba konać. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Moc składanej przez człowieka ofiary skrywa się […]
13 marca 2020

13 marca

Cierpienie jest próbą wytrwałości. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Cierpienie jest czasem głębokiego odczucia własnej nędzy. Jest także czasem szczególnie intensywnego działania szatana. Pragnie on […]
12 marca 2020

12 marca

Można by sądzić, że dlatego mam tak wielką ufność w Bogu, że nie zgrzeszyłam. Gdybym nawet popełniła wszystkie możliwe zbrodnie, miałabym zawsze tę samą ufność; czuję, że […]
11 marca 2020

11 marca

Spotkanie z żoną Reinacha po jego śmierci było moim pierwszym zetknięciem się z krzyżem i z jego boską mocą, jakiej udziela on tym, którzy go niosą. […]
10 marca 2020

10 marca

Nigdy nie należy szukać siebie w czymkolwiek, bo gdzie ktoś siebie samego szuka, tam przestaje kochać. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Rolę wspólnoty i nierozerwalnie […]