Codziennik chronologiczny

22 października 2021

22 października

Na choroby naszego czasu – rozdarcia wewnętrzne, brak zdrowych zasad i przekonań, bezustanny pośpiech, wysiłek zagłuszania niedosytu wewnętrznego i niezadowolenia – lekarstwem są ludzie, którzy stoją mocno przy […]
21 października 2021

21 października

Duszy złączonej z Bogiem lęka się szatan jak samego Boga. św. Jan od Krzyża Szatan boi się wszystkich, którzy żyją w przyjaźni z Bogiem, boi się człowieka pobożnego. Pobożność […]
20 października 2021

20 października

Jak możesz sprzedawać Jezusa dla przyjemności, dla interesu, by pobiec drogą szata­na, która jest drogą do piekła? św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) Szatan odrzucił […]
19 października 2021

19 października

Boże, obdarz mnie pokorną prostotą; niech się nie cenię wyżej nad to, czym jestem, i nie wydaję się na zewnątrz innym, niż jestem przed Tobą, który przenikasz […]
18 października 2021

18 października

Człowiek jest tak wątłą i słabą istotą, że bez pomocy Bożej, bez częstego przeglądania sumienia marnie ginie. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Bóg, który chce wychować […]
17 października 2021

17 października

Niemożliwe, aby Jezus sprawił zawód dziecku, którym ty jesteś. św. Teresa od Jezusa z Los Andes Zanim się narodziłeś, Bóg już cię znał. Sam przecież mówi, […]
16 października 2021

16 października

Pan Bóg każe czasem czekać, lecz Jego ojcowska opatrzność rządzi wszystkim. św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Mówiąc o troskliwej opatrzności, Boża Mądrość nie ukrywa przed człowiekiem, że […]
15 października 2021

15 października

Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości. św. Jan od Krzyża Święty Rafał od św. Józefa powiedział: ”Tam, gdzie jest prawda, tam jest i miłość”. Sąd ma […]
14 października 2021

14 października

Im bardziej skupiony w sobie żyje ktoś w swoim wnętrzu, tym silniej promieniuje i pociąga innych. Nawet jego ciało jest w pewien sposób ”uduchowione”. św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta […]
13 października 2021

13 października

Co po tytułach i dostatku, gdy brak cnoty i opanowania. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Ludzie, których cechuje ewangeliczna mądrość, zawsze posługują się cnotą roztropności. Jest ona […]
12 października 2021

12 października

Mój Jezu, słabość moja jest krańcowa i bynajmniej nie czuję się aniołem z nieba! Jeśli co chwila upadam, za Twoją pomocą powstaję… i żyję miłością. św. Teresa od Dzieciątka […]
11 października 2021

11 października

Bóg mnie nakłania do cierpienia i do daru z siebie: mam wrażenie, że to jest kres miłości. św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Przyglądając się uważnie relacji Jezusa do […]
10 października 2021

10 października

Nie żądam od was wielkich o Nim rozmyślań ani natężonej pracy rozumu, ani zdobywania się na piękne, wysokie myśli i uczucia – żądam tylko, abyście na Niego patrzyły. […]
9 października 2021

9 października

Sekret sumienia traci na wartości i ulega skażeniu, ilekroć wyjawia się ludziom jego owoce, ponieważ za każdym razem jako wynagrodzenie otrzymuje się tylko owoc chwały przemijającej. św. […]
8 października 2021

8 października

Nie wysuwam się na pierwsze miejsce, ale pozostaję na ostatnim; zamiast z faryzeuszem iść do przodu, z ufnością powtarzam pokorną modlitwę celnika. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i […]
7 października 2021

7 października

Nieraz, kiedy mój umysł pogrążony jest w tak wielkiej oschłości, że niemożliwością staje się dla mnie wydobycie z niego choćby jednej myśli jednoczącej mnie z Bogiem, odmawiam bardzo powoli […]
6 października 2021

6 października

Proszę o to tych, którzy już tę dobrą sprawę rozpoczęli, by przez obawę trudu i walki nie cofali się wstecz. Niech pomną, że gorsza od choroby jest recydywa, […]
5 października 2021

5 października

Stoję nad grobem, wkrótce tam złożą moje śmiertelne szczątki; w każdej chwili powinienem być na to przygotowany. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Na starych krzyżach można […]
4 października 2021

4 października

Gdy matka moja umarła, miałam, o ile pamiętam, dwanaście lat lub mało co mniej. Rozumiejąc wielkość straty, poszłam w utrapieniu swym przed obraz Matki Boskiej i szczerze płacząc, błagałam […]
3 października 2021

3 października

Proszę Boga, aby raczył ulżyć twym cierpieniom, a jeśli w zamiarach swej ojcowskiej opatrzności nie wysłucha tej modlitwy, nie przestanę Go błagać, aby zechciał uczynić te cierpienia źródłem […]
2 października 2021

2 października

Dobre pół godziny spędziłam przed tronem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Z głębi serca modliłam się za biednych grzeszników. Mówiłam Maryi, aby obojętnie w jaki sposób przyjęła ofiarę mego […]
1 października 2021

1 października

Krzyż wewnętrzny czy zewnętrzny, który sam Bóg na nas nakłada, zawsze jest skuteczniejszy niż umartwienia według naszego własnego wyboru. Droga Zbawiciela była od początku do końca […]
30 września 2021

30 września

Raz jeszcze powtarzam: każdej czynności odpowiada wieczność. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Wszystkie ludzkie czyny bez wyjątku, i dobre i złe, mają konsekwencje wieczne. Skutkują wiecznym szczęściem […]
29 września 2021

29 września

Jeśli Pan Bóg spełni moje pragnienia, moje niebo będę spędzać na ziemi do końca świata. Tak, chcę spędzać moje niebo na ziemi na czynieniu dobrze. Nie […]