Biblijna majówka z Niepokalaną

Biblijna majówka z Niepokalaną

o. Marcin Fizia OCD

30 kwietnia 2020

Biblijna majówka z Niepokalaną – ZAPROSZENIE

Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz,
1 maja 2020

1. majówka z Niepokalaną – “Witaj”

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na […]
2 maja 2020

2. majówka z Niepokalaną – “Wybrana na Matkę”

„W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez […]
3 maja 2020

3. majówka z Niepokalaną – “Oblubienica”

„I stanie się w owym dniu – wyrocznia Pana – że nazwie Mnie: “Mąż mój”, a już nie powie: “Mój Baal”. I poślubię cię sobie [znowu] […]
4 maja 2020

4. majówka z Niepokalaną – “Dom poświęcony”

„A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska […]
5 maja 2020

5. majówka z Niepokalaną – “Matka wszystkich wierzących”

„Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących”. (Rdz 3,20) „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego […]
6 maja 2020

6. majówka z Niepokalaną – “Nowa Gwiazda z Jakuba”

„Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, […]
7 maja 2020

7. majówka z NIEPOKALANĄ – “W szyku obóz silny”

„Niech Izraelici rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dokoła Namiotu Spotkania, ale w pewnym oddaleniu. Od wschodu rozbije obóz Juda, stosownie do […]
8 maja 2020

8. majówka z NIEPOKALANĄ – “Port nieomylny”

„Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej”. (Wj 13,18) „On więc wstał, wziął Dziecię i Jego […]
9 maja 2020

9. majówka z NIEPOKALANĄ – “Arka Przymierza”

„Doniesiono królowi Dawidowi: «Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej». Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą […]
10 maja 2020

10. majówka z NIEPOKALANĄ – “Tron Salomona”

„Batszeba więc weszła do króla Salomona, aby przemówić do niego w sprawie Adoniasza. Wtedy król wstał na jej spotkanie, oddał jej pokłon, a potem usiadł na […]
11 maja 2020

11. majówka z NIEPOKALANĄ – “Tęcza z pięknych farb złożona”

„Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk […]
12 maja 2020

12. majówka z NIEPOKALANĄ – “Krzew Mojżesza”

„Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się […]
13 maja 2020

13 – majówka z NIEPOKALANĄ – “Różdżka Aarona”

„Mojżesz położył laski przed Panem w Namiocie Spotkania. Gdy następnego poranka wszedł Mojżesz do Namiotu Spotkania, zobaczył, że zakwitła laska Aarona z pokolenia Lewiego: wypuściła pączki, […]
14 maja 2020

14. majówka z NIEPOKALANĄ – “Brama rajska zamknięta”

„Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i […]
15 maja 2020

15. majówka z NIEPOKALANĄ – “Runo Gedeona”

„Rzekł więc Gedeon do Boga: «Jeżeli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, jak to powiedziałeś, pozwól, że położę runo wełny na klepisku; jeżeli rosa spadnie tylko […]
16 maja 2020

16. majówka z NIEPOKALANĄ – “Plaster miodu Samsona”

„Udał się więc Samson wraz z ojcem swoim i matką do Timny, a gdy się zbliżał do winnic Timny, oto młody lew rycząc stanął naprzeciw niego. […]
17 maja 2020

17. majówka z NIEPOKALANĄ – “Świątynia Boga”

„Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza: «Stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa: Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać […]
18 maja 2020

18. majówka z NIEPOKALANĄ – “Pociecha utrapionych”

„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, […]
19 maja 2020

19. majówka z NIEPOKALANĄ – “Ogród wdzięczności”

„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, […]
20 maja 2020

20. majówka z NIEPOKALANĄ – “Palma cierpliwości”

„W tym czasie sprawowała sądy nad Izraelem Debora, prorokini, żona Lappidota. Zasiadała ona pod Palmą Debory, między Rama i Betel w górach Efraima, dokąd przybywali Izraelici, […]
21 maja 2020

21. majówka z NIEPOKALANĄ – “Cedr czystości”

„Potem kapłan każe zabić jednego ptaka nad naczyniem glinianym napełnionym żywą wodą. Następnie weźmie drugiego ptaka, żywego, wraz z kawałkiem drzewa cedrowego, z nitkami karmazynowymi i […]
22 maja 2020

22. majówka z NIEPOKALANĄ – “Brama wystawiona na Wschód”

„A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która skierowana była ku wschodowi. Wtedy uniósł mię duch i zaniósł mię do wewnętrznego dziedzińca. – A oto […]
23 maja 2020

23. majówka z NIEPOKALANĄ – “Miasto ucieczki”

„Z miast, które oddacie lewitom, będzie sześć miast ucieczki, by zabójca do nich mógł się schronić, a prócz tego oddacie im jeszcze czterdzieści dwa miasta. Wybierzcie […]
24 maja 2020

24. majówka z NIEPOKALANĄ – “Judyta wojująca”

„A arcykapłan Joakim i Rada Starszych Izraela, która mieszka w Jerozolimie, przybyli obejrzeć dobrodziejstwa, które Pan wyświadczył Izraelowi, oraz zobaczyć Judytę i złożyć jej życzenia pokoju. […]
25 maja 2020

25. majówka z NIEPOKALANĄ – “Rachel”

„A Bóg zlitował się i nad Rachelą; wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono. Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: «Zdjął Bóg ze mnie hańbę!» […]
26 maja 2020

26. majówka z NIEPOKALANĄ – “Światło z Gabaon”

„W dniu, w którym Pan podał Amorytów w moc Izraelitów, rzekł Jozue w obecności Izraelitów: «Stań słońce, nad Gibeonem! I ty, księżycu, nad doliną Ajjalonu!» I […]
27 maja 2020

27. majówka z NIEPOKALANĄ – “Opromieniona słońcem”

„Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy […]
28 maja 2020

28. majówka z NIEPOKALANĄ – “Między cierniem lilia”

„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę»”. (Rdz 3,15) „W szóstym miesiącu […]
29 maja 2020

29. majówka z NIEPOKALANĄ – “Piękna jak w pełni księżyc”

„Podziwiają ją dziewczęta i zwą ją szczęśliwą, królowe i nałożnice ją wysławiają: «Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak […]
30 maja 2020

30. majówka z NIEPOKALANĄ – “Po prawej stronie Króla”

„Batszeba więc weszła do króla Salomona, aby przemówić do niego w sprawie Adoniasza. Wtedy król wstał na jej spotkanie, oddał jej pokłon, a potem usiadł na […]
31 maja 2020

31. majówka z NIEPOKALANĄ – “Niech nas Syn nawróci”

„Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu i […]