“Światło w ciemności” – Zakończenie (od. 10/10)

Świadectwa wiary z Rwandy i Burundi opowiedziane przez o. Macieja Jaworskiego OCD.

Nagranie zrealizowano 19 marca 2020 w Munster, IN (USA).