7. majówka z NIEPOKALANĄ – “W szyku obóz silny”

„Niech Izraelici rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dokoła Namiotu Spotkania, ale w pewnym oddaleniu. Od wschodu rozbije obóz Juda, stosownie do oddziałów swoich zastępów, a wodzem synów Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba. Wojsko jego według spisu liczy siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset. Obok nich zajmie miejsce pokolenie Issachara, którego wodzem ma być Netaneel, syn Suara. Następnie pokolenie Zabulona, a wodzem synów Zabulona będzie Eliab, syn Chelona”. (Lb 2,2-7)

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu”. (Dz 2,1)