Betlejem – początek i kres pielgrzymki życia Małej Arabki

Tutaj, gdzie narodził się Zbawiciel, rodzice św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego prosili Boga o cud poczęcia i urodzenia córki. Wcześniej bowiem zmarło im 12. synów. Można więc stwierdzić, że Betlejem stało się duchowym początkiem życia Małej Arabki. Stąd rozpoczęła ona wędrówkę po drogach przyjaźni z Jezusem. Była to droga obfitująca w szereg wydarzeń.

Św. Miriam przebywała w Aleksandrii, Marsylii, w Pau. Była fundatorką klasztoru karmelitanek bosych w Indiach. Mimo, że obowiązywała ją ścisła klauzura, wciąż była w drodze. Kolejne miejsca przez nią odwiedzane stawały się świadkami jej ekstatycznej świętości. Niosła ona światu żar Ducha Świętego. Ta gorliwość znalazła kres w inicjatywie budowy klasztoru terezjańskiego w Betlejem.

Mała Arabka otrzymała od Pana Jezusa szczegółowe wytyczne gdzie ma się on znajdować i jak ma wyglądać. Osobiście dozorowała budowę powstającego domu karmelitańskich mniszek. I podczas pracy doznała urazu, który doprowadził ją do śmierci. Umarła w Betlejem w wieku 33. lat. Jej obecność jest tam wciąż żywa. Klasztor przez nią ufundowany jest przestrzenią spotkania licznych pielgrzymów z duchem Małej Arabki. Może i Ciebie zaprasza ona do Betlejem?

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD