9 września

Jezu, spraw, by nikt się mną nie zajmował, żebym dla Ciebie była uważana za podeptane stopami i zapomniane ziarnko piasku.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Charakterystycznym rysem nauczania Jezusa jest wymóg obumierania sobie. Zaczyna się ono tam, gdzie spotykają się przeciwne sobie mądrości: ludzka i Boska; porządek tworzony przez mądrość człowieka i porządek tworzony przez Bożą mądrość. Posłuchaj refleksji Kirka Kilgoura, w której tak oto opisuje on spotkanie się w jego życiu tych dwóch przeciwnych sobie mądrości: ”Prosiłem Boga o siłę, abym mógł spełnić ambitne zamierzenia, a On uczynił mnie słabym, abym zachował pokorę. Modliłem się o zdrowie, abym mógł dokonywać wielkich dzieł, a On dał mi cierpienie, abym mógł lepiej zrozumieć, czym jest zdrowie. Prosiłem Go o władzę, aby ludzie mnie potrzebowali, a On zesłał mi upokorzenie, abym to ja ich potrzebował. Prosiłem Boga o wszystko, abym mógł cieszyć się życiem, a On pozostawił mi życie, abym mógł cieszyć się wszystkim. Panie, nie dałeś mi nic z tego, o co prosiłem, ale dałeś mi wszystko, czego potrzebowałem, i to jakby wbrew mojej woli. Modlitwy, których nie zanosiłem, zostały wysłuchane. Bądź pochwalony, Panie mój, bo nikt z ludzi nie ma więcej niż ja”.


Odszedł do Boga w Karmelu

1984 † o. Izydor od Męki Pańskiej (Breczko)