8 września

Jaki wielki to błąd nie ćwiczyć się, choćby kto już był wysoko, w pamięci na Człowieczeństwo Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.
św. Teresa od Jezusa

Jezus jest odwieczną mądrością Boga, jej Źródłem dla każdej rozumnej istoty anielskiej i ludzkiej. Święty Jan od Krzyża porównał Go do kopalni o niezliczonej ilości korytarzy, nieposiadających końca. Gdziekolwiek zaczniesz kopać, zawsze znajdziesz bezcenną i świeżą mądrość. Dar ziemskiego życia Jezusa, czyli Jego Człowieczeństwo, jest bezcenny, ponieważ przekazuje mądrość przełożoną na język przykładu. Nie tyle słyszysz o mądrości, gdy On o niej mówi, co przede wszystkim widzisz, jakie powinna przybierać kształty. Dla naśladowcy Jezusa nieocenioną pomocą jest to, że trudne do zrozumienia wymogi mądrości może on zobaczyć w praktyce, w konkretnych postawach ukazywanych przez Nauczyciela. Bardzo wiele z Bożej mądrości nie jest jednak do zrozumienia, lecz do naśladowania i przyjęcia na drodze wiary.


Odszedł do Boga w Karmelu

1943 † o. Bogusław od św. Jana Chrzciciela (Jacaszek)