4 maja

Niechaj ci wystarczy Chrystus ukrzyżowany, z Nim cierp i odpoczywaj.
św. Jan od Krzyża

Jedynie Chrystus stanowi właściwą perspektywę dla twojej osoby, problemów, dla łączących cię z innymi ludźmi relacji. Zawiera w sobie każdą sekundę darowanego ci na ziemi czasu, każdą cząstkę twojego fizycznego ciała, każde poruszenie twojej duchowej natury, każdą twoją myśl, każdą kroplę twojego cierpienia, każdą chwilę odpoczynku. Twoja modlitwa powinna być zatem poszukiwaniem Jego obecności. Tylko On zna sens doświadczanej przez ciebie próby i cel, do którego ona prowadzi. Tylko On wie, jak próbę przejść. Często się zdarza, że wyjaśnień szukamy u ludzi. Oczywiście, mają oni w tym względzie pewne doświadczenie, jednak pokładanie w nich nadmiernej nadziei prowadzi do większych niepokojów. W modlitwie powinieneś zawierzać siebie Jezusowi. Tylko w Nim twoje życiowe doświadczenia mają sens i przyniosą wielkie dobro.


Odeszli do Boga w Karmelu

1960 † br. Bogumił od św. Jozafata (Mazurek)
1961 † br. Joachim od św. Anny (Godyń)