3 maja

Trzeba żyć zawsze w łączności z Bogiem, słuchać słów, które Bóg objawił i przekazał nam i według nich postępować. A przede wszystkim modlić się, jak nas Zbawiciel nauczył i co nam nieustannie wpaja: Proście, a otrzymacie.
św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Człowiek nie jest źródłem wiedzy i mądrości. Jeśli w sobie szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące woli Bożej, nie znajdziesz ich. Odpowiedzi są w Jezusie, wcielonej mądrości Ojca. To dlatego święta Teresa Benedykta od Krzyża doradza, byś żył zawsze w łączności z Jezusem. Ta postawa wyraża się w dwojaki sposób: regularną lekturą Pisma świętego i radzeniem się innych. Bóg mówi, gdy bierzesz do ręki Ewangelię. Mówi też, gdy w pokorze serca zwracasz się po światło do drugiego człowieka. Wskazuje też na ogromną wartość modlitwy prośby. Nie od czasu do czasu, gdy przygniecie cię świadomość, że oto masz podjąć jakąś decyzję. Ma to być modlitwa codzienna i z całego serca. Jest to więc pewien styl życia, który charakteryzuje się stałą łącznością z Duchem Świętym.