27 września

Kiedy moja natura się buntuje, Pan mnie karci. Ale czuję, że to Miłość mnie karci.
św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka)

Kiedy moja natura się buntuje, Pan mnie karci. Ale czuję, że to Miłość mnie karci. // św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) // Bóg przedstawia się na kartach Pisma Świętego jako Ten, który ukochał człowieka. Autor Księgi Mądrości mówi, że jest On Duchem ”miłującym ludzi” (Mdr 1, 6). W Księdze Przysłów otrzymujemy zapewnienie, że znajduje ”radość przy synach ludzkich” (Prz 8, 31). Święty Paweł w pouczeniach przekazanych Tytusowi zaświadcza, że już ”ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela do ludzi” (Tt 3, 4). Poruszającym serce wyznaniem są słowa, które Bóg wypowiedział do proroka Izajasza: ”Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem” (Iz 54, 7-8). On jest wiecznym ”teraz”. A zatem i miłość, którą jesteś kochany, nie ”była” i nie ”będzie”, ale ”jest”, nawet wówczas, gdy wychowując twoje serce, Bóg cię karci. W imię tej odwiecznej miłości Stwórcy do swego stworzenia toczą się doczesne i wieczne losy ludzkiej społeczności oraz twoje jednostkowe losy.