27 lipca

Włosy często czesane są gładkie i nie ma trudności w zaczesywaniu ich. Również dusza, która często bada swe myśli, słowa i czyny, będące jej włosami, i czyni wszystko z miłości dla Boga, będzie miała starannie zaczesane włosy.
św. Jan od Krzyża

Język jest potęgą. Sam w sobie, jako organ ciała, jest mały, ma jednak moc kierowania całym ludzkim życiem. Jest jak malutki ster wielkiego okrętu, który wyznacza jego trasę. Jest jak mała iskra, która wznieca potężny żywioł ognia – tłumaczy Apostoł Jakub. Skąd bierze się taka potęga języka? Stąd, że mowa wyraża przemyślenia i postanowienia dwóch najwyższych władz: rozumu i woli. Dzięki rozumowi decydujesz o wszystkim. Z pomocą woli realizujesz postanowienia rozumu. Dlatego Jezus mówi o ogromnej odpowiedzialności za wypowiadane słowo, bo język to ambasador rozumu i woli. Jest również ambasadorem serca, w którym wszystko bierze swój początek. Serce jest źródłem twego postępowania, a język ma w tym swój szczególny udział. Myśli, słowa i czyny to jedna i ta sama rzeczywistość. Zrozumiał to dobrze Boży Mędrzec, dlatego w Księdze Przysłów napisał: ”Życie i śmierć jest w mocy języka, jak go kto lubi używać, taki spożyje zeń owoc” (18, 21).


Odszedł do Boga w Karmelu

1982 † o. Hipolit od Najśw. Sakramentu (Putek)