26 lipca

Jezus nie potrzebuje książek ani nauczycieli, by pouczać dusze; On Nauczyciel nad nauczycielami naucza bez hałasu słów.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Aby móc usłyszeć Jezusa, trzeba nauczyć się milczenia ciekawości. Ciekawość jest jednym z najsilniejszych ludzkich pragnień. Potrzebna, aby móc poznawać i rozwijać się, staje się prawdziwą przeszkodą, jeżeli zacznie żyć własnym życiem, życiem niekontrolowanym i niespokojnym z powodu pokusy: ”by wiedzieć”. Ciekawość nieopanowana sprowadza do twojej pamięci i serca wydarzenia, osoby, sprawy, skandale. Czyni z serca i pamięci śmietnik, w którym wszystkie te rzeczy fermentują, przypominają się, powracają. Nie ma mowy o czymś, co można by opisać jako spokojna tafla jeziora, w której mógłby przeglądać się Jezus. Ciekawość rzuca w tę spokojną taflę jeziora kamienie, które wzbudzając kręgi fal, niszczą wewnętrzny pokój. Twoja mowa to jakby ta najdalej idąca fala wzbudzona przez kamień ciekawości. Uzewnętrznia ferment i niepokój wnętrza. Jezus nie może nauczać twego serca w takim hałasie.


Odeszli do Boga w Karmelu

1976 † br. Konrad od Aniołów (Piekarczyk)
1995 † br. Witalis od św. Józefa (Naruk)