26 listopada

Miłosierdzie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę!
św. Teresa od Jezusa

Miłosierdzie to najpiękniejszy odcień Bożej miłości. To nadobfitość miłości; miłość pomnożona bez miary. Często nazywamy ją miłością ratującą człowieka: nie wyrzeka się go, lecz podnosi z upadku, a gdy podniesie, pomaga odbudować to, co zostało utracone, w formie piękniejszej, niż było przedtem. Święty Piotr Apostoł pytał kiedyś Mistrza: ”Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jakież był jego zdziwienie, gdy w odpowiedzi usłyszał: ”Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18, 21-22). Siedem to symbol doskonałości, pełni miłosierdzia. Siedemdziesiąt siedem to spotęgowanie pełni miłosierdzia. Takie jest miłosierdzie Boga. Z tego wzoru powinien czerpać człowiek.


Odszedł do Boga w Karmelu

1961 † o. Sylwester od św. Elizeusza (Gleczman)