25 listopada

Odmawiamy codziennie trzy razy Anioł Pański. Ta pobożna modlitwa jest pamiątką macierzyństwa Maryi.
św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski)

Wypowiadane przez nas anielskie pozdrowienie nie ginie gdzieś w zaświatach, lecz odbija się echem w Sercu Maryi, przynosząc wypowiadającemu je człowiekowi błogosławieństwo. Wdzięczność Maryi za wspominanie tej szczególnej chwili Jej życia jest niewypowiedziana i wyraża się w odwzajemnionym darze umocnienia człowieka na wszystkich jego życiowych drogach, a szczególnie w kluczowych okresach duchowych walk. Średniowieczny karmelita, Arnold Bostiusz, nazywa modlitwę Ave Maria listem Boga do Maryi. ”Powtarzaj Jej list Błogosławionej Trójcy. Weź z niebieskiego stołu, pełnego tajemniczych pozdrowień, życzenia najprzyjemniejsze tej szlachetnej Maryi i Jej Synowi, najmiłościwszy śpiew Archanioła Gabriela, jak mówi Jej wierny świadek Bernard: ilekroć pozdrowisz Ją tym życzliwym i miłym Ave, tylekroć obejmiesz i ucałujesz Matkę pełną miłości, nawet gdy nie dotkniesz Jej ręką. Nasza Pani nigdy nie przychodzi z pustymi rękami. Gdy więc to uczynisz, napełni cię łaskami i ujrzysz, że jesteś bogatszy przez Jej odwzajemnione pozdrowienie”.