21 lipca

Gdyby ogień i żelazo posiadały rozum, i gdyby to ostatnie powiedziało do pierwszego: pociągnij mnie, czyż nie wyrażałoby przez to, że pragnie utożsamić się z ogniem w taki sposób, aby on je przeniknął i nasycił swoją płonącą substancją tak, by wydawało się, że stanowi jedno z nim? Czuję, że im bardziej ogień miłości rozpali moje serce, tym bardziej mówić będę: Pociągnij mnie…
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Tajemnicy zjednoczenia człowieka z Bogiem, które rozpoczyna się na ziemi, a swą pełnię zyskuje w niebie, nie sposób wypowiedzieć. Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego używała pięknego obrazu człowieka jako kropli wody, która zostaje pochłonięta przez ocean. W tajemniczy sposób staje się oceanem, ale zarazem zachowuje całkowitą odrębność i świadomość swego istnienia. Bardzo trudno jest wypowiedzieć tę największą i najpiękniejszą ze wszystkich tajemnic nieba, która będzie źródłem najwyższej radości i szczęścia. Bóg stwarza człowieka, ale nie tak, jak rodzi kobieta. Jej dziecko zaczyna żyć obok niej. Zbawiony żyje w niebie życiem Boga, to znaczy, że nigdy nie jest poza Nim. Bóg należy do niego, Boża wiedza, miłość, nieskończoność, piękno i wszystko, czym jest Bóg, stanowią naturalne środowisko jego istnienia. Trzeba prosić Ducha Świętego, by pomógł nam zbliżyć się do tej największej tajemnicy nieba, którą Jezus wypowiedział ustami ojca z przypowieści o synu marnotrawnym: ”Moje dziecko, wszystko moje do ciebie należy” (Łk 15, 31).


Odszedł do Boga w Karmelu

2012 † o. Emanuel M. od Jezusa Ukrzyżowanego (Kaca)