17 sierpnia

Proszę Boga, aby wszystkie modlitwy, zanoszone w mojej intencji, nie przyniosły mi ulgi w cierpieniach, ale pomogły zbawiać grzeszników.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Większość ludzi jest zaskoczona momentem śmierci. O tym zaskoczeniu mówią ci, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Pierwszą rzeczą, jaka pojawiała się w ich świadomości, było zdziwienie wyrażone pytaniem: To już? Wszyscy ludzie bez wyjątku, od największych świętych po największych zbrodniarzy stawali i będą stawać przed Bogiem, wieczną i niezmienną Miłością, by dokonać ostatecznego wyboru. Ten ostateczny wybór doko­nu­je się w promieniach Miłości bezwarunkowo akceptującej każdego człowieka, nawet największego grzesznika. Ale i Jezus – Odwieczna Miłość staje tutaj w obliczu wolności stworzeń. Niektóre z nich mogą chcieć nie kochać. Potwierdzają wybór, którego dokonywali wiele razy za życia. Ten ostateczny wybór na ”nie” jest straszną tajemnicą. Niech nas nie dziwią pragnienia świętych, którzy zatroskani o wieczne losy grzeszników, odmawiali sobie wszystkiego, by tylko tamci zechcieli przyjąć miłosierną miłość Boga.