16 sierpnia

Nie lękaj się, że zbytnio kochasz Najświętszą Dziewicę, nigdy nie będziesz Jej kochała dostatecznie. Jezus będzie bardzo zadowolony, ponieważ Najświętsza Dziewica jest Jego Matką.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Akt oddania siebie może być dokonany tylko Bogu jako naszemu Stwórcy i Ojcu. Trwając w jedności z Nim, możemy owego aktu oddania dokonać także na rzecz Maryi ze względu na szczególne relacje, jakie łączą Ją z Osobami Trójcy Przenajświętszej. Jest to jedyny przypadek oddania się człowieka, który nie tylko nie uwłacza rodzicielskiej miłości Boga, ale jest przez Niego chciany i pozostawiony wszystkim w testamencie umierającego na krzyżu Jezusa. Na mocy tego testamentu Maryja staje się duchową Matką każdego człowieka. Jezus angażuje Ją w wiedzę o twojej osobie. To poznanie cię przez Maryję ma nie tyle charakter intelektualny, co twórczy, posiadający moc kształtowania twego życia. W Bogu – jako twoja duchowa matka – Maryja poznaje całe twoje życie od czasu poczęcia w łonie ziemskiej matki, poprzez doświadczenie umierania aż po dopełnienie się twego istnienia w wieczności.


Odszedł do Boga w Karmelu

1977 † br. Aleksy od Trójcy Przenajświętszej (Chojnacki)