16 listopada

Powinniśmy się modlić za tych, którymi Bóg w swoich sprawiedliwych wyrokach chciał się posłużyć dla wypróbowania naszej cnoty.
św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski)

Istnieją w międzyludzkich relacjach takie sytuacje, kiedy jeden człowiek swoją długotrwałą i złośliwą postawą jest przyczyną uświęcenia swego bliźniego. Jezus wprawdzie pomógł zdobyć duchową dojrzałość tamtej osobie, którą poddał próbie, lecz biada człowiekowi, który stał się w Jego rękach narzędziem uświęcenia. Jeśli jesteś takim narzędziem, już teraz zmień swoją postawę. Jeśli nie jesteś, dziękuj Mu za to, bo swych prawdziwych przyjaciół nigdy nie używa On jako narzędzi czyjegoś uświęcenia. Zapisz sobie dobrze w pamięci serca napomnienie Jezusa: ”Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą… Uważajcie na siebie!” (Łk 17, 1. 2b).


Odszedł do Boga w Karmelu

1979 † o. Alojzy od Najśw. Serca Jezusa (Bazyk)