Żyć w obecności Maryi

„Przebywaj zawsze w obecności Jezusa i Jego Najświętszej Matki”.

Trwanie w Bożej obecności to praktyka, która jest bardzo karmelitańska, ale jest ona przecież głoszona przez każdego ze świętych. Natomiast św. Teresa od Jezusa przypomina nam, by nie zapominać tego, by żyć w obecności Maryi. Ona chce nas prowadzić do Boga, pokazywać nam drogę, modli się nieustannie za nas. Jest przecież Jego, ale też i naszą Matką.

Trwanie w obecności Maryi w naszej codzienności to coś co długofalowo przynosi ogromne skutki pozytywne. Człowiek żyjąc w zawierzeniu oddaje wszystko, oddaje własne sprawy, oddaje siebie Bogu przez ręce Tej, która do końca – tak jak Jezus – nas umiłowała.

o. Paweł Hańczak OCD