Źródło kryształowe

W „Pieśni duchowej” św. Jan od Krzyża wiarę nazywa źródłem kryształowym. Źródłem, dlatego, że jest nim Chrystus, który w Ewangeliach bywa nazwany źródłem żywej wody. Źródło kryształowe, bo czyste, przejrzyste, jasne, ale również silne, nie do obalenia i wolne od błędów. Takie są też prawdy wiary, podane nam do wierzenia.

Wiara jest źródłem, bo na nią spływają wody wszelkich dóbr duchowych. Wreszcie, jak powiedział Jezus do Samarytanki, wiara w Niego, stanie się źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu, my żeglując na tych wodach możemy być pewni, że osiągniemy port zbawienia niebo, które jest wiecznym przebywaniem z Bogiem.

br. Tomasz Kozioł OCD