Źródła miłosierdza

„Źródła miłosierdzia Bożego nie wysychają nigdy!”

Te słowa św. Rafała Kalinowskiego mają nam uzmysłowić jedną z największych  prawd o Bogu. On dotyka nas swoją łaską i miłosierdziem całe nasze życie, każdego dnia. Nigdy z nas nie zrezygnuje – jest samą Miłością i Miłosierdziem.

Nawet gdybyśmy odeszli od Niego, On nigdy nas nie opuści. Św. Rafał tak mocno wychwala Boże miłosierdzie, bo pomimo jego odejścia od Boga i od sakramentów na wiele lat, doświadczył mocy Boga w swoim życiu i dotknięcia łaską. To co mówi i o czym pisze, jest z doświadczenia serca. Dlatego też potem skupił się na tym, by innych przyprowadzać do zdroju miłosierdzia, bo sam wiedział, że to jedyny ratunek dla każdego człowieka.

o. Paweł Hańczak OCD