Zdecydowanie

“Dusza nie pójdzie za natchnieniem anioła stróża, jeśli skierowała się ku innym rzeczom”. S. 37

Bóg jest Bogiem miłości i wszechmocy. Stworzył wszystko na co patrzy człowiek rzeczy widzialne oraz to czego nie widzi, świat duchowy, w którym On sam przebywa wraz z aniołami i duszami zbawionymi. Stworzył je aby oddawały mu chwałę i cześć oraz by Mu służyły. Aniołowie są posłańcami Boga którzy służą i obwieszczają Słowo Boże.

Św. Jan od Krzyż chce przekazać w tej sentencji że, dusza która nie szuka na pierwszym miejscu Boga i Jego woli, nie może być otwarta na natchnienia swojego anioła stróża. Św. Jan mówi o nieuporządkowanych pożądaniach, przez które dusza nie może wzrastać z powodu zmysłowych pożądań które ją odciągają od nasłuchiwania dobrego anioła. Pan Jezus wzywa wciąż do nawrócenia i to radykalnego, ponieważ pragnie abyśmy Go naśladowali i byli doskonali jak On jest doskonały. By całkowicie nastawić się na słuchanie natchnień i wypełnianie ich, trzeba nam zdecydowanie i konsekwentnie wybrać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wtedy zaczną się dziać cuda w naszym życiu. To stuprocentowe pójście za Chrystusem jest początkiem wejścia na drogę Krzyża, przez który wchodzi się do raju Boga.

Św. Jan od Krzyża płonąc ogniem miłości Bożej wzywa nas byśmy także doświadczali cudownej miłości Jezusa w nas, płonąc ogniem Ducha Świętego. Maryja jest tego wspaniałym obrazem. Jak Ona mówmy, “Niech mi się stanie według Słowa Twego” zawsze mówmy Bogu AMEN. Maryja nieustannie nasłuchiwała i rozważała Słowo Boga w swoim sercu i daje na przykład że częściej powinniśmy zastanawiać się nad sobą i usuwać się na miejsca pustynne by lepiej usłyszeć głos Anioła Stróża który jest ciągle przy nas i czuwa nad nami byśmy doszli do oglądania Boga twarzą w twarz.

br. Maciej Maria od Miłości Miłosiernej