Zawoja: wdzięczność za posługę o. Jakuba i powitanie o. Bartłomieja

W niedziele 30 sierpnia w naszej karmelitańskiej parafii w Zawoi nastąpiło pożegnanie dotychczasowego przełożonego i wikariusza Ośrodka Duszpasterskiego, o. Jakuba Jaroszewicza. Licznie zgromadzeni parafianie wyrazili swoją wdzięczność za dwanaście lat posługi o. Jakuba na rzecz tutejszej wspólnoty.

Jednocześnie odbyło się powitanie jego następcy w osobie o. Bartłomieja Kolankiewicza, dotychczasowego duszpasterza akademickiego w Krakowie. Nie zabrakło słów wsparcia i zachęty od parafian pod adresem nowego duszpasterza.

o. Bartłomiej Kolankiewicz OCD