Zaślubiny duchowe Teresy

Dziś, 18 listopada 2022 r., przypada 450. rocznica duchowych zaślubin Naszej Matki Świętej Teresy od Jezusa.

18 listopada 1572 r. św. Teresa z Avila otrzymała łaskę duchowego małżeństwa po przyjęciu Eucharystii z rąk św. Jana od Krzyża w klasztorze Wcielenia w Avila, w oktawie św. Marcina.

„…Zobacz ten Gwóźdź: jest to znak, że od dnia dzisiejszego będziesz moją Oblubienica. Dotychczas na to nie zasługiwałaś, ale odtąd będziesz broniła Mojej czci, nie tylko jako Stworzyciela i Króla, i Boga swojego, ale jako prawdziwa moja Oblubienica. Cześć moja będzie czcią twoją i cześć twoja czcią moją.” (Sprawozdania duchowe 35).