Zapraszamy na odpust św. Józefa na wadowicka „Górkę”

Karmelici Bosi z Sanktuarium św. Józefa, Oblubieńca NMP na wadowickiej „Górce”, zapraszają na odpust ku czci Troskliwego Obrońcy Chrystusa i Żywiciela Syna Bożego, który będzie obchodzony w poniedziałek 19 marca. Msze św. za kazaniami i możliwością spowiedzi będą celebrowane o 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00. Tej ostatniej Eucharystii, jako sumie odpustowej, będzie przewodniczył ks. bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.

Przed wadowickim, łaskami słynącym obrazem św. Józefa, namalowanym na zamówienie św. Rafała Kalinowskiego od św. Józefa, od ponad stulecia modliło się wielu wiernych świeckich, sióstr zakonnych, zakonników, kapłanów, biskupów. Był wśród nich także młody Karol Wojtyła. Później, jako papież, Jan Paweł II w 25-lecie swego pontyfikatu ofiarował pierścień papieski dla przyozdobienia nim tegoż obrazu i 19 marca 2004 roku kardynał Franciszek Macharski nałożył pierścień na obraz Patrona świątyni i nadał kościołowi tytuł Sanktuarium św. Józefa w archidiecezji krakowskiej.

W wadowickim sanktuarium prośby i podziękowania składane przez wiernych odczytywane są w każdą środę przed wotywną Eucharystią o św. Józefie. Ludzie cenią sobie łaski wypraszane u Boga za jego przyczyną i dziękują za nie. A są to łaski dotyczące zdrowia, potrzeb materialnych, ale najczęściej związane są one z życiem rodzinnym, jak np. uproszenie potomstwa, uratowanie małżeństwa przed rozwodem, doprowadzenie do pojednania pomiędzy krewnymi, powrót małżonków lub dzieci do życia sakramentalnego. Są prośby i są też podziękowania związane z różnymi sytuacjami życiowymi, jak chociażby praca, dobre wyniki w nauce, sprawiedliwe wyroki sądowe, powrót z emigracji, pojednanie się z Bogiem u progu śmierci osób, które wcześniej nie chciały, by wzywać im kapłana.

Nie zapominajmy, że karmelici bosi – zakon powstały na przełomie XII i XIII wieku – są szczególnymi promotorami kultu św. Józefa. Istnieje nawet legenda, że św. Rodzina z Nazaretu odwiedzała żyjących na Górze Karmel pustelników karmelitańskich, z których potem wytworzył się zakon. Wielka rolę w szerzeniu kultu św. Józefa odegrała w Kościele Zachodnim św. Teresa od Jezusa, reformatorka Karmelu. W swej autobiografii napisała ona, że nie pamięta, aby kiedykolwiek św. Józef nie wyświadczył jej tego, o co go prosiła i wskazała go karmelitankom i karmelitom, jako wzór zażyłości z Jezusem i z Maryją, z którymi przecież obcował on na co dzień.

Karmelici bosi wznieśli w 1618 r. w Poznaniu, pierwszy kościół pw. św. Józefa w Polsce, który w 2016 r. został podniesiony przez Stolicę Apostolską do godności bazyliki. Nadto w krakowskim kościele karmelitów bosych przy ul Rakowickiej, czczony jest obraz św. Józefa, patrona Krakowa. W 2015 r., pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, ponowiono w nim akt oddania św. Józefowi królewskiego miasta, w trzechsetną rocznicę jego nad Krakowem patronatu (1715-2015).

Karmelici bosi, jako czciciele św. Józefa starają się za jego przykładem żyć w przyjaźni z Jezusem i Jego Matką, z którymi obcował on przecież na co dzień w domu nazaretańskim, będąc głową Najświętszej Rodziny. Życzą nadto podobnej zażyłości wszystkim i modlą się o to zwłaszcza tych, którzy odwiedzają karmelitańskie klasztory i sanktuaria.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD