Zapowiedź „Rękopisów autobiograficznych”

Jak co roku rozpoczniemy październik ze św. Teresą od Dz. Jezus i Najświętszego Oblicza. W tym roku przypada rocznica 120 lat od jej śmierci. Nasze wydawnictwo przygotowało na ten październik wyjątkową publikację, nowe tłumaczenie Rękopisów autobiograficznych z komentarzami wydania krytycznego, które ukazało się we Francji w stulecie śmierci Świętej.

Jak podkreśla Jacques Lonchampt, kierujący zespołem redagującym edycję krytyczną: „Najważniejszym zamysłem było objaśnić Teresę przez samą Teresę i jej pisma, a także przez jej życiowe otoczenie – jej siostry, regułę jej Zakonu, obyczaje jej klasztoru, liturgię jej epoki, jej lektury od dzieciństwa, a zwłaszcza dzieła jej mistrzów duchowych, przede wszystkim św. Jana od Krzyża”. Przypisy tworzą zatem komentarz, który przywołuje nieznane fakty z życia św. Teresy i przypomina, gdzie w jej pismach można znaleźć myśli podobne do wyrażonych w Rękopisach.

Wydanie polskie tak opracowanego tomu wymagało nowego przekładu Rękopisów, znanych przede wszystkim z kolejnych wydań Dziejów duszy. W tłumaczeniu Agnieszki Kuryś, dokonanym z ogromnym wyczuciem charakteru i duchowości św. Teresy, zyskały brzmienie bliskie współczesnej wrażliwości. Oczekiwana publikacja jest już w drukarni, a zatem pozostaje nam niecierpliwie wyglądać jej w księgarniach!

Publikacja:
Teresa od Dz. Jezus i Najśw. Oblicza, Rękopisy autobiograficzne. Nowe tłumaczenie z komentarzami wydania krytycznego, tłum. Agnieszka Kuryś, Kraków 2017.

o. Piotr Hensel OCD