Zapowiedź: nowe sanktuarium Karmelitańskie w Lublinie

Z wielką radości pragniemy poinformować, że na zakończenie roku św. Józefa nasz karmelitański kościół rektoralny w Lublinie przy ul. Świętoduskiej 14 zostanie ogłoszony diecezjalnym sanktuarium. Aktu ustanowienia dokona Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, tj. dnia 8 grudnia 2021 roku.

Ustanowienie sanktuarium św. Józefa motywują względy historyczne oraz żywy kult Opiekuna Świętej Rodziny w naszej świątyni. Kult św. Józefa w historii Karmelu zajmował zawsze miejsce szczególne. Arnold Bostiusz, historyk i badacz starożytnych źródeł karmelitańskich zaświadcza w traktacie De Patronatu BVM z 1479 r., że kult ten ma starożytne korzenie. W odnowionej rodzinie karmelitańskiej św. Teresa, zwana Wielką, nie rozstawała się z figurą Świętego Patriarchy, a na polecenia samego Jezusa oddała pod opiekę Józefa pierwszy dom karmelitanek bosych. W nowożytnej historii naszej rodziny zakonnej również uczennice i uczniowie naszej Matki Fundatorki wyrażali swoją miłość i przywiązanie do Przybranego Ojca Zbawiciela.

W te chwalebne dzieje kultu św. Józefa wpisuje się także nasza karmelitańska świątynia, konsekrowana 28 sierpnia 1644 roku. Jest ona najstarszym kościołem pod patronatem św. Józefa w archidiecezji lubelskiej. Od samych początków istnienia nasi bracia rozwijali kult i nabożeństwo ku czci tego Świętego Patrona. W 1666 roku powołali do życia pierwsze na ziemiach polskich bractwo św. Józefa, zrzeszające na przestrzeni wieków setki mężczyzn i kobiet. Żywy kult wyrażał się również przez coroczną septennę, czyli cykl siedmiu środowych, cotygodniowych nabożeństw ku czci Świętego Cieśli z Nazaretu.

W XVIII wieku w ich miejsce wprowadzono nowenny, odprawiane przez dziewięć kolejnych śród. Liczni wierni ściągali także na uroczystość Opieki św. Józefa, Patrona i Protektora Zakonu oraz w dzień liturgicznego wspomnienia zaślubin NMP ze św. Józefem. Kroniki klasztorne obfitują w liczne świadectwa o opiece św. Józefa nad naszym kościołem i klasztorem, przypisując mu m.in. ocalenie kościoła we wrześniu 1939 roku podczas bombardowania Lublina.

O nieprzerwanej żywotności kultu św. Józefa świadczy napływ wiernych podczas nowenny przed Jego uroczystością, w sam dzień odpustu 19 marca oraz w każdą środę na Mszę Świętą i nabożeństwo ku Jego czci. Każdego tygodnia otrzymujemy dziesiątki modlitewnych intencji, próśb i podziękowań skierowanych do św. Józefa. Lubelski Karmel dla wielu jest miejscem modlitwy i pokornej szkoły życia Ewangelią przy boku Oblubieńca Maryi. Ustanowienie sanktuarium na mocy dekretu Metropolity Lubelskiego usankcjonuje i przyczyni się, jak ufamy, do rozszerzenia kultu św. Józefa w sercach wiernych. Ze swej strony poprzez duszpasterską posługę pragniemy towarzyszyć wszystkim, którzy przychodzą prosić o pomoc tego Świętego Opiekuna. Całe nasze Miasto i Archidiecezję oddajemy Jego opiece.

Piotr Nyk OCD
przeor klasztoru i rektor kościoła

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.