Zagaje i puszcze

Przez ten symbol św. Jan od Krzyża rozumie świat stworzony przez Boga. Zagaje i puszcze obrazują jego różnorodność, tajemniczość, ogrom, majestat i piękno. Patrząc na świat stworzony przez Boga, uderza jego harmonia. Każde stworzenie, nawet najmniejsze ma swoje miejsce, swoje przeznaczenie.

Święty wcale nie chce powiedzieć, że zachwycać się tym, co stworzone, podziwiać, kontemplować dzieło stworzenia jest złem, jest grzechem. Więcej, podziwiając ten świat stworzony, dostrzegając jego piękno, powinniśmy nade wszystko chwalić i wielbić Tego, który ten świat stworzył i wyprowadził go z nicości.

br. Tomasz Kozioł OCD