Z prostotą serca służyć dobremu Bogu

„Z prostotą serca służyć dobremu Bogu”.

U każdego świętego znajdziemy krótkie sformułowania, które są jakby mottem albo refrenem ich życia. Św. Teresa od Jezusa mówiła by wszystko robić z prostotą serca. Być przed Bogiem jak otwarta księga, mówić Mu o wszystkim, konsultować z Nim każdą sprawę, nie podejmować żadnej decyzji bez rozmowy z Nim.

Powie nam, że Bóg wie ile jesteśmy w stanie uczynić oraz unieść w naszym życiu. Chciałby byśmy zawsze mówili Mu o wszystkim – nawet o naszych żalach i pretensjach w stosunku do Niego oraz oczywiście wobec innych ludzi. By z prostotą do Niego przychodzić, Jemu służyć, a w konsekwencji cieszyć się każdą chwilą swojego życia, nawet pomimo trudności, problemów czy cierpienia.

o. Paweł Hańczak OCD