Z nowicjackiej klauzury

Siódmy miesiąc za nami. Przeżyliśmy Triduum Paschalne skupiając się na potędze Chrystusa, który pokonał mroki śmierci i zwyciężył szatana. Wielki Tydzień był czasem porządków przedświątecznych, a jednocześnie zdaniem rachunku samemu Bogu z postanowień wielkopostnych. W oktawie Wielkanocy byliśmy u naszych sióstr karmelitanek bosych w Częstochowie i u stóp Matki Bożej na Jasnej Górze, prosząc o opiekę nad nami i dobre rozeznanie powołania.

Odwiedziliśmy także mniszki w Tarnowie i Rzeszowie. Na kilka dni przyjechali do nas nasi bracia Afrykańczycy z Lublina, był to dobry czas bo mogliśmy bliżej poznać ich sposób bycia i odmienność kulturową. Tydzień po świętach w naszym sanktuarium odbyło się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, koronką prosiliśmy o potrzebne łaski dla całego świata i każdego z nas.

W naszym klasztorze miał miejsce comiesięczny dzień skupienia – czas by spojrzeć na siebie, swoje postępowanie a jednocześnie zobaczyć jaką miłością obdarzył nas Bóg, który wezwał nas do Zakonu poświęconego Maryi Pannie.

W Krakowie odbyły się XXII dni duchowości, w których braliśmy udział. Tematem było Słowo Boże w duchowości Karmelu – konferencje udowodniły, jak ważną rolę odgrywają Słowa Jezusa i czytanie Pisma Świętego w duchowości karmelitańskiej. Przykładem byli nasi Święci.

Szczególnym wydarzeniem były święcenia kapłańskie w sobotę 11 maja o. Marcina Fizi OCD. Kościół zyskał nowego kapłana, który będzie głosił Słowo Boże, a swoim przykładem pociągał ludzi do Boga. W naszym sanktuarium Neoprezbiter odprawił swoją pierwszą mszę, na mocy przywileju udzielił papieskiego błogosławieństwa wszystkim zebranym. W tym czasie miała miejsce się także wizytacja generalska w naszym klasztorze. Mieliśmy okazję porozmawiać z o. Definitorem – Łukaszem Kansym OCD.

Aktywne dni przeplatają się z klasztorną ciszą, która jest miejscem szukania Boga. „Tylko w nieskończonej ciszy można zacząć słyszeć, tylko tam gdzie nie ma słów można zacząć widzieć” (Philip Gröning). Nowicjat jest szczególnym czasem, kiedy w klauzurze odosobnienia od świata poznajemy siebie i to, czego chce od nas Bóg. Swoją modlitwą ogarniamy wszystkich, jednocześnie prosimy was – módlcie się za nas.

Pozdrawiają
Bracia Nowicjusze