Z kroniki Berdyczowskiej

23-25 marca

W XXVI Dniach Młodych w Żytomierzu wzięli udział o. Józef i o. Maksymilian wraz z młodzieżą z naszej parafii (30 osób) oraz przybyłymi z Krakowa braćmi klerykami (Aleksander Karczajew, Tomasz Gorodyński i Mariusz Fal). Spotkania odbywały się w różnych parafialnych kościołach (5), w filharmonii, czy też na placach i drogach (Droga Krzyżowa). Przez te kilka dni towarzyszył też młodym ordynariusz diecezji Kijowsko-żytomierskiej bp Witalij Krywicki mający dla nich konferencje i Msze św. w katedrze.

25 marca

Po raz kolejny już podczas sumy w Niedzielę Palmową odbył się symboliczny „wjazd Pana Jezusa na osiołku w asyście apostołów”, poświęcenie palm na placu przed kościołem, procesja i uroczysta Eucharystia.

26 marca

Do pomocy braciom w Kijowie (na czas Triduum i Świąt wielkanocnych) pojechał „wydelegowany” br. Tomasz Gorodyński.

29-31 marca

Triduum Paschalne w Berdyczowie i Gwozdawie. Liczniej niż zwykle (chociaż wielu parafian wyjechało do Polski) gromadzili się wierni w dwóch naszych kościołach biorąc czynny udział (chór, ministranci, służba porządkowa i dekoratorki) w Liturgii i późniejszej adoracji. W Wielką Sobotę w Berdyczowie co pół godziny było poświęcenie pokarmów (tak wielu przychodziło), a nawet krótkie katechezy (bo  prawosławni i ci tylko od „wielkiego święta” zewsząd przybywali).

1 kwietnia

Wielkanoc. Już od nocy radosne Alleluja oraz Chrystus Zmartwychwstał rozbrzmiewało i jak echo przekazywane w życzeniach rozchodziło się po kościele i po Berdyczowie (choć prawosławni i grekokatolicy czekać musieli jeszcze tydzień). A po porannej rezurekcji jeszcze głośniej i śmielej Prawda o Zmartwychwstaniu napełniała serca i rodziny, domy i ulice, bazary i miejsca pracy. To piękna specyfika tych stron i mentalności tejże ludności oraz żywa, prosta i spontaniczna ich wiara.

2 kwietnia

Odwiedziny braci i sióstr w Kijowie. O. Paweł, bracia Aleksander i Mariusz pojechali do Kijowa na świąteczną rekreację z siostrami karmelitankami bosymi (życzenia, radosny śpiew, nieco dyngusowego polewania, obiad, niekończące się rozmowy), a potem do braci zabierając z powrotem do Berdyczowa br. Tomasza.

4 kwietnia

Wielka rekreacja. Szlakiem „świętych miejsc” Podola wiodła tym razem trasa rekreacyjno-pielgrzymkowa. Winnica (odwiezienia br. Mariusza na pociąg, śniadanko u Kapucynów), Brahiłów (sanktuarium Pana Jezusa Nazareńskiego, potrynitarski kościół – ob. żeński klasztor), Żmerynka (dworzec kolejowy, kościół św. Aleksego), Szarogród (synagoga, kościół św. Floriana – bernardyni, Kalwaria – w zaawansowanej budowie), Murafa (kościół nigdy nie zamknięty… w czasie komuny! Ewenement i miejsce rozlicznych powołań kapłańskich i zakonnych). Wspaniała pogoda, okolice pagórkowate pełne uroku oraz napotkani ludzie dostarczyli dodatkowo wielu niepowtarzalnych wrażeń i przeżyć.

6-8 kwietnia

Rekolekcje powołaniowe dla chłopaków (6 osób) poprowadzili wspólnie o. Józef i o. Maksymilian, spodziewając się po odbytych rozmowach (konkretnych pytaniach i dojrzałych odpowiedziach) dobrych i płodnych owoców dla zakonu i delegatury na Ukrainie.

7 kwietnia

Msza św. na cmentarzu (tzw. Prowody). W sobotę (aby nie kolidowało z prawosławną Wielkanocą) celebrowana była na cmentarzu miejskim uroczysta Eucharystia, a po niej modlitwa za zmarłych do pięciu stacji i na koniec poświęcenie nowopostawionego nagrobka karmelitów bosych na mogile śp. Olega Kondratiuka w 3 lata po jego śmierci i pochówku.

8 kwietnia

W Niedzielę Miłosierdzia o. Krzysztof odprawił Mszę św. za zmarłych na cmentarzu w Gwozdawie (tzw. Prowody), po której wyruszył z modlitwą i procesją pomiędzy grobami.

11 kwietnia

Na Radę Plenarną do Polski (Czerna) pojechali o. Józef (Delegat Prowincjała na Ukrainie) i o. Rafał (proboszcz i kustosz Sanktuarium MB Berdyczowskiej). O. Rafał wygłosi również niedzielne kazania misyjne w parafii w Czeladzi (15.04).

o. Paweł Ferko OCD